El valencianisme: dividix i venceras… per a variar (i II) / J. Masia

21/4/2023

Bona part del valencianisme repetix tots els estereotips que encertadament li senyalà Joan Fuster, i no se qué es pijor: que Fuster encertara −tampoc era dificil estereotipar fa 50 anys− o la poca evolucio social del moviment, per no dir l’involucio.

 La vinculacio dels antivalencianistes PP i VOX en el valencianisme es fonamenta en els contactes en la RACV i LRP, lo que aparentment es una contradiccio es resol a un atre nivell, metallogic en la categoria creuada: la dreta compartida.

 Si no teniem prou en la colleta, ara nos venen uns quants espanyolistes-regionalistes aprofitats que han vist la llum de l’extasis per a fer-nos combregar en rodes de moli. Els pardalets nos intenten convencer que el cadaver de Ciudadanos (Cs) es la solucio, ¡sempre el trifachito pel mig! M’imagine que tocaran la mateixa farsica canço “Els anem a valencianisar”. El sainet o opera bufa es a canvi d’un lloc d’assessor improvable, pero tan poc tros de coca no arriba ni per a satisfer als 4 esgarramantes d’una causa nonata; barata claudicacio a la faula. Cs es un partit pancaespanyoliste com demostren els videos en el youtube de ACNV, varis articuls publicats i l’esperpentica pagina uep de Cs en la seccio “valencià” que conté mes castella que catala i manco de valencià. Pero, els pardalets o els valencianets d’AUNA i de Renovacio Politica firmen l’unio en catala (AVLl). ¡En un parell! Si, es molt trist, pero en catala (https://valencianews.es/politica/ciudadanos-comunitat-valenciana-incorpora-a-partidos-valencianistas-minoritarios-y-lo-anuncia-utilizando-la-normativa-de-la-avl/). Com no donen per a massa, no saben escriure valencià per molt valencianistes que es presenten i els de Cs manco encara perque mai els ha interessat defendre lo valencià i tampoc fer el ridicul. S’agarra abans a un mentiros que a un coixo. La desficaciada RACV ha premiat per escriure en catala al cap de Cs, F. Giner, oferint la seu per a que done el seu mitin. Patetic es queda curt. No es la primera vegada que esta entitat intenta dividir el valencianisme.

 Els nouvinguts son molt complets: no a soles ignoren sino que tambe tenen poc d’esme, pero lo que resulta de pocavergonya professional son els que porten temps per aci i obliden/oculten l’ampla trayectoria d’estricta obediencia valenciana d’uns atres. Ademes s’inventen profecies, son com talibans creyents en el futur valencianisme d’antivalencianistes que mes que improvable es impossible, perque no hi ha rastre en el ADN de valencianisme ni fets que el corroboren i tampoc un curriculum com tenen els menyspreats que porten tota la vida entregada a la causa. Aci està l’injusticia i l’intolerancia de la seua mentira fundacional que practiquen quan demanen el vot per a omplir egos antivalencianistes. M’he perdut alguna competicio en arreplegar lo milloret de cada casa.

 L'enemic està dins, el regionalisme valencià −¡tan espanyol ell!− no es millor que el regionalisme catala de Compromís. No haver amollat el llastre quan tocava provoca que en el pecat nos vaja la penitencia… eterna. Es dur per a un nacionaliste d’esquerres patir esta plaga biblica, els inocents antecessors “pel be del valencianisme” −idea trampa com el consens− nos els deixaren de regalet. Mal que em pese, i em pesa massa, representen al valencianisme oficial o mediatic, quan yo crec que son una atra cosa: regionalistes dretosos, que deformen la realitat, magnificats pels mijos de desinformacio que al mateix temps, i no debades, menyspreen a l’atre sector minoritari, el mes coherent i per tant molt mes perillos. Provar una atra alternativa no els entra en el cap i d’aci al bucle de l’eterna tornada. No els importa colocar al valencianisme en primer lloc sino la seua vanitat −que va i be i no es dete−, a destacar en la mediocritat imperant, al dictat d’un sometiment a la dreta com a element supraordenador del sistema de creences i la multiplicacio hipertrofiada d’entitats, confraries o partits que son objectivament innecesaris i lesius per al valencianisme. Qualsevol estaria dispost a fer qualsevol cosa pel seu fill... excepte si es cosi segon.

 Recorden que qui calla otorga o que l’ocultacio es una estrategia de la mentira. Que partits valencianistes coaligats en Decidix callen com a… tots els desficacis que apunte −no me sorpren perque tots nos coneguem− es un bon indicador de la seua ideologia dominant i del valor en el que defendran el valencianisme en les institucions, pot ser que davant de comunistes-bolivarians es creixquen. No esperaria manco d’ells i mes tampoc.

Imagens: archiu J. M.