Els fantasmes (Països Catalans) revolen (II)./ Per Toni Fontelles.

28/3/2022

2. La perenne qüestio de noms

        A principis de novembre de 2021, el Partido Popular (PP) demanava a la Taula del Senat que no es tramitaren les peticions que inclogueren els termens Païs Valencià i Països Catalans, perque ho consideraven antiestatutari. Nomes s’havien d’acceptar les que figurara Comunitat Valenciana. L’iniciativa pareix que venía provocada perque el PP s’olorava eleccions anticipades en la Comunitat Valenciana i era epoca de traure els ‘colors’ i els simbols... si be aço es una critica, tambe es de justicia donar al cesar lo que es del cesar i a Deu lo que es de Deu. Si ho denunciaren, es el seu merit.

La majoria de membres d’est orgue de govern (4, PSOE i PNV) admete les denominacions front als contraris (3, PP). La justificacio es que no hi havia cap de precepte reglamentari de la cambra que ho impedira.

Quan tant parlen alguns del dret a decidir, ¿qué?, tal vegada nos convindria mes al valencians estar a soles i nos evitariem estos embolics.

Al remat, la disputa quedà en norres, amenaces del PP de portar-ho als tribunals i una peticio de Compromís de prohibir els escrits que no portaren els toponims valencians ‘normalisats’. Cosa que tambe la Taula del Senat rebujà, per improcedent.

Resumint, el que vullga podra continuar usant Països Catalans en escrits del Congres i del Senat, independentment de que siguen realitat o no, de que siguen oficials o una expressio imperialista i colonial.

En el Regne de Valencia, en Unides Podem hi ha divisio d’opinions, hi ha qui usa la terminologia (Païs Valencià - Països Catalans) mentres que uns atres no ho utilisen (nomes Païs Valencià). Per la seua banda, el sindic socialiste Manolo Mata assegurava que no li agradava l’expressio (Països Catalans) que no l’ha gastada mai i que no creu que existixca esta realitat ni cultural ni politica ni socialment (Las Provincias, 11-11-2021; edicio electronica).Yo li demanaria fets, no paraules.

I per a fer un poc de llum, la raïl fusteriana pancatalanista sempre sura en Compromís, perque es dificil d’amagar, a pesar de que alguns periodistes –del regim– s’encaboten en ocultar-la i dir que veem fantasmes. El llavors portaveu en les Corts, Fran Ferri, digue que es podia usar PPCC en qüestions culturals o economiques i aprofità per a reiterar el topic contraargumental: “Este tipo de debates son fantasmas del pasado, problemas que no son los principales. Es un problema que sólo està en la cabeza del PP [...i estes iniciatives estan] vinculadas con las leyes de identidad que en su día aprobó el PP en el Consell y que el Botánico derogó. Son las herramientas que utilizaban los nazis para señalar quién era o no era un buen alemán” (Las Provincias, 11-11-2021; edicio electronica). Hauria d’anar ben espai en no mencionar als nazis, perque ells practicaren la doctrina una llengua = una nacio... en la qual pareix que estiga minimament d’acort l’exdiputat; pero com aço li cau tan llunt dels seus coneiximents ‘cientifics’.

En son moment ya vaig criticar, per escrit i publicament, la famosa llei de simbols del PP perque, en realitat, era una llei censora i li conferia el paper determinant a Lo Rat Penat, el qual hauria d’haver renunciat ad esta funcio, propia, en tot cas, de l’administracio.

Ferri completava les declaracions: “en una democracia y en un país avanzado no se tiene que definir a cada ciudadano por como [cómo] se expresa o como [cómo] habla siempre que esté dentro del marco de los derechos humanos” (Las Provincias, 11-11-2021; edicio electronica). El refra diu que la llengua es molt castigada. Aço podia explicar-li-ho al seu portaveu en la Diputacio Provincial de Valencia, Xavier Rius, quan protestà perque l’institucio li deixà la Beneficencia a Lo Rat Penat per a l’entrega dels premis dels llibrets de falla (Levante-EMV, 1-9-2021: 8). Es mes, el diputat Rius alegava que “unos premios literarios en los que no se sigue la normativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua [AVLl] no tendrían que tener acceso a ningún tipo de financiación pública, ya sea a través de subvenciones o como ayudas en especie, como lo es la cesión gratuita de espacios públicos” (Levante-EMV, 1-9-2021: 8). Presidencia de la Diputacio (en mans del PSOE) autorisà l’acte. I no es l’unica volta que hi ha hagut problemes pel model de llengua... Prenim nota per al futur.

M’agradaria saber si Facenda, quan pague els meus imposts, mira si escric en normativa de la AVLl o en Normes d’El Puig.

¿Censuraran als autors classics i moderns valencians, perque es obvi que no seguixen la normativa de la AVLl?