Els fantasmes (Països Catalans) revolen (IV)./ Per Toni Fontelles.

30/3/2022

El partit (PP) continúa tenint un gravissim problema d’incoherencia (de ‘doblepensar’): per una banda es reunix en la RACV per a ¿assegurar-se la foto de les ‘essencies patries’? i per una atra defen la societat interposta del catalanisme idiomatic, la AVLl.

 D’esta manera, el president provincial del PP d’Alacant, Toni Pérez, assisti a la presentacio d’un llibre sobre la creacio de l’ent (Levante-EMV, 5-12-2021: 2); un acte similar al que va acudir tambe el president Ximo Puig (Levante-EMV, 8-10-2021: 10); i per si hi ha dubtes, quan la diputada de Vox Llanos Massó criticava la AVLl en les Corts, per separatista, la diputada del PP, Beatriz Gascó, la defengue (Levante-EMV, 25-2-2022: 22). I com ve de serie, l’actual president regional del PP i ‘zaplaniste’, Carlos Mazón, feu professio de fe en la AVLl com a fruit del consens (La Vanguardia, 30-5-2021), i en acabant faría la ‘obligada’ visita a la RACV i a Lo Rat Penat per a alabar-les i criticar a la AVLl, perque “tiene una línea política francamente mejorable” (¿¡!?) (Levante-EMV, 7-7-2021: 12). Podria haver-los explicat cóm actuar contra esta blindada institucio endogamica.

 Si tornen a manar en el Consell, que tornaran, no faran res, encara que els fervorosos creents en la ‘valenciania’ del partit me retrucaran que no, que ara va de bo... Yo ho dire, com quan la majoria del PP votà en el Consell Valencià de Cultura a favor del dictamen que demanava la creacio de l’ent i afirmava que el valencià es catala (recorde: Josep Boronat, Leopoldo Peñarroja i –el posterior ‘convers’– Xavier Casp votaren en contra); com quan des de les institucions governades pel PP es boicotejava l’aplicacio de les Normes del Puig –especialment l’Ajuntament de Valencia que governava la valencianissima Rita Barberá–; com quan tenint majoria parlamentaria, la majoria inicial d’academics de la AVLl fon declaradament catalanista o pancatalanista; com quan a peticio del president del Consell, el popular Francisco Camps –¡un atre gran valencianiste!–, es blindà la AVLl en el nou Estatut d’Autonomia per a que fora poc menys que intocable; com quan el PP es quedà en majoria absoluta, des de 1999 fins a 2015, i segui al peu de la lletra els dictats de l’institucio... que si, que quan ‘tornem a manar’ la cosa canviarà (i en aço estan els seus defensors institucionals del valencianisme oficial). Cadascu es molt lliure de creure lo que vullga, fins que un burro vola, pero lo unic que estos esperen son dinerets... que fora de les subvencions fa molt de fret.

 I encara estan escampant desinformacio com u dels punts del manifest de les entitats valencianistes contra els Països Catalans: “DENUNCIEM a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que havent segut estatutàriament creada per a defendre “la singularitat de la llengua valenciana”, no té vergonya de firmar acorts en l'Institut d’Estudis Catalans i la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de l’Universitat de Les Illes Balears per a proclamar l'unitat de la nostra llengua “catalana” en la de dites Comunitats.”. No diguen mentires, que en la llei de creacio ya s’establix que la ‘llengua valenciana’ forma part del mateix sistema (= llengua) que la catalana. Que son lo mateix, en una variacio nominal. Els acorts en unes atres institucions ya estaven prevists en la llei (tot aço ho vaig denunciar i publicar en 1998, en la Revista de Filologia Valenciana; a lo millor els que no tenen vergonya son uns atres...). ¿Quan manava el PP en el Consell la AVLl no era ‘catalanista’ i ara quan governa el Botanic si?. ¿Qué no els quedà clar en l’acort de la AVLl de 2005 sobre l’entitat del valencià?. Encara que ho repetixquen milanta voltes es com yo dic i no com ells volen que siga.

 Com pareix que no soc font confiable, recorrere a qui acumula mes ‘autoritat’ que yo en ma vida. En 20 anys de retart, el vicepresident de Lo Rat Penat i academic de la RACV i editor de l’Oronella, Òscar Rueda, ha escrit: “Pero la AVL naixqué morta. Des de l’inici foren majoria absolutíssima els acadèmics partidaris de considerar la llengua com una varietat dialectal del català [...] Qui creguera una atra cosa, o s’autoenganyava o l’enganyaven” (El Periódico de Aquí, 15-11-2021). Seran les dos coses. ¿He de posar noms?

Imagens:valenciaextra.com, archiu ACNV