Entrevista en Javier Martinez, de Templers de Burjassot / F.J. Mir

16/5/2019

            ACNV/ Gracies per acceptar l'entrevista. Primer que res, conta'ns quí es Javier Martinez i d'a ón ve per ad aquells que no te coneguen. 

           J.Martínez/ Javier Martínez es un ciutada de Burjassot, la seua familia es veïna de Burjassot des de fa moltes generacions, gemolec de professio, historiador per vocacio; encara que em definiria mes com a divulgador historic. Investigador impenitent al voltant de lo que l'historia oficial no nos conta. M'interessen les persones perque elles nos ensenyen el caracter, les costums i el comportament del nostre poble. 

            ACNV/ Se que estàs en una associacio que investiga i trau a la llum l'historia de Burjassot, i per tant del nostre regne. ¿Qué te va fer dedicar-te a fer aço?

            J.Martínez/ Per una carambola. A l'inici dels meus estudis de geografia i historia en l'UNED, vaig descobrir la divulgacio historica través d'una ferramenta informatica, els blocs, tambe em doni conte de l'enorme cantitat d'errors, senyes canviades o tergiversades que circulaven per la ret i tot aço em dugue poc a poc a l'investigacio historica. Al ser llector habitual de tot tipo de lliteratura: novela, ensajos, poesia, filosofia, historia, art, etc., sentia el cuquet de l'escritura. 

 

Javier Martinez (dreta) en companyia de F.J. Mir (esquerra)

 

           ACNV/ ¿Quín treball fa l'associacio “Templers de Burjassot”?

           J.Martínez/ La divulgacio historica de Burjassot i del regne de Valencia principalment, la qual cosa no impedix denunciar o alertar per mig d'editorials, al voltant dels atacs a la nostra cultura valenciana. 

           ACNV/ ¿Pots contar alguna cosa curiosa sobre templers, com per eixemple, que estatutariament teniu prohibit rebre subvencions? Sou una associacio atipica.

            J.Martínez/ No som atipics. No volem amagar el cap baix de l'ala de lo que ara diuen estat. La societat civil es u dels pilars fonamentals d'un païs, d'una nacio i en llenguage ¿formal?, de l'estat. Si desigem una veu lliure, un cor lliure, una anima lliure i un pensament lliure, nomes  cap una solucio, no vendre-ho.

            ACNV/ Imagine que els principis no foren facils, ¿Quíns proyectes teniu en ment posar en marcha o que ya ho estan que pugues contar?

            J.Martínez/ Els principis foren molt dificils, sense ferramentes de publicacio ni de divulgacio, ningunejats i ignorats per l'immensa majoria, sent molt conscients que la nostra llabor donaria els seus resultats, per cert, a dia de hui excelents. Solament s'ha de vore el número d'interactuants de la nostra pagina i el numero de visites del nostre bloc.

            ACNV/ Burjassot, a dia de hui, es una ciutat dormitori de Valencia, pero encara que no te tanta antiguetat com el Cap i Casal, si te molta historia que contar ¿veritat? ¿Creus que la gent, tant de Burjassot com de fora, sap de l'importancia que ha tingut en l'historia?

            J.Martínez/ Des de la reconquista de Burjassot han passat vora 800 anys, imagina't la cantitat d'acontenyiments que han ocorregut en el nostre poble i la gent, en general, no te ni idea dels personages que han passat o eren de Burjassot i la multitut de successos ocorreguts aci.

            ACNV/ Les institucions locals, ¿vos posen les coses facils o sou una “pedra en la sabata? 

            J.Martínez/ Per estatuts tenim prohibides les subvencions. Esta afirmacio contesta a la teua pregunta. 

           ACNV/ Com a veï de Burjassot, ¿qué te pareix cóm han tractat els politics (locals i autonomics), tant lo que  haurien d'haver fet abans del derrocament com en acabant d'ocorrer el mateix? 

            J.Martínez/ Passivitat, malfaeners, despreci, abando, ninguneig, oblit... A voltes em pregunte si se senten burjassoters i si porten a Burjassot en el seu cor... per a mi la contestacio es un rotunt “NO”. 

            ACNV/ Burjassot, es una ciutat, chicoteta de terme, pero gran en numero d'habitants. ¿Veus qué hi ha molt  d'espavilat vivint de subvencions?

            J.Martínez/ Burjassot te vora 38.000 habitants i unes 250 associacions, mes falles, clavaries, confraries, clups deportius i uns atres. Si no tots, mes del 90% rep algun tipo d'ajuda i/o subvencio municipal. Tambe he de dir que algunes associacions es mereixen molt mes de lo que reben. 

            ACNV/ Haveu conseguit fer un debat sobre les Siges. ¿Quína va ser la resposta de l'ajuntament al convidar-los?

            J.Martínez/ El silenci.

            ACNV/ Ara haveu fet un debat sobre el poble i tampoc ha acodit el senyor alcalde, maxim responsable de  l'ajuntament ¿Tant ha d'amagar que no vol donar la cara o es covardia per no saber fer un cara a cara en els demes? 

            J.Martínez/ No tinc ni idea de si ha d'amagar molt, poc, o res, pero si puc dir-te que es un curs accelerat de “Esturç”. 

            ACNV/ Com a veï de Burjassot. ¿Qué te pareixen els politics locals en general, vullc dir, realment tenen nivell per a gestionar un ajuntament com el de Burjassot? 

            J.Martínez/ Alguns crec que si, pero fins que gestionen el municipi no ho sabrem. 

            ACNV/ Personalment, tincl'impressio de que, la majoria dels politics locals lo que en realitat volen es aprofitar la cadira per a pujar dins del seu partit ¿coincidixes en lo que dic? 

            J.Martínez/ Eixa es la sensacio que transmeten al ciutada, ha hagut refregons i lluites fratricides per posicionar-se en la primera fila de la graella d'eixida en les proximes eleccions municipals. 

            ACNV/ Nomes me queda donar-te les gracies per les teues respostes i si vols afegir alguna cosa per als nostres llectors...  

            J.Martínez/ Molt agrait per l'oportunitat que m'has oferit per a compartir algunes de les meues reflexions en tots vostes.

 

            Imagens: entrevista, Javier Martínez
                            intervencions Javier Martinez, archiu, F.J. Mir