Entrevista a Jesualt Masia, premi INEV 2021 (I)./ Per F. X. Mir

25/4/2022

Hui entrevistem a Jesualt Masia, naixcut en el cap i casal en 1974, guanyador de nou del premi Lluïs Alcanyis d’Investigacio 2021, otorgat per l’Institut d’Estudis Valencians.

 Fare un breu resum, Jesualt es companyo nostre en Accio, professor de valencià, sicolec i Diploma en Estudis Alvançats (DEA). Ha colaborat en revistes com el SOM, Lletraferit, Cresol i des de fa anys en la uep de ACNV, a on es u dels nostres articulistes.

 Ha dut a terme moltes activitats, com organisar conferencies i cursos en EVP, en l'Universitat Politecnica de Valencia; la direccio del I Curs Antonio Ubieto o la del II Congres de Llengua Valenciana (2003). Porta en la primera llinia del valencianisme des de ben jovenet.

 Anem a parlar del seu nou llibre, una continuacio en el temps de El conflicte identitari: valencianisme i catalanisme des de principis del sigle XX fins a la democracia (2021). El titul es homonim, pero porta el subtitul: la deconstruccio del valencianisme (2022).

 

 Un nou llibre, un nou premi. La veritat es que despuix de llegir-lo, a banda de dir que es un llibre que aporta molta informacio, es tot un treball de rigor cientific. ¿Se pot quantificar el temps que t’ha costat fer-lo?

 Yo crec que entre el primer i este segon vora 4 o 5 anys intensos.

 

 El llibre es valent, traus a la llum informacio que desenmaixquera a “grans valencianistes”, ¿creus que la gent ho entendra?

 Hi ha basicament dos parts d'analisic critic, la primera explica per qué els valencians som com som i en la segona me fixe en les dinamiques internes, totalment influides o dirigides des de l'exterior.

 Matar al mensager es una falacia, un erro en l'argumentacio que practiquen alguns obtusos, per dir-ho suau. Yo crec que la gent ho entendra si fem un contracte: yo demostre que els menten i manipulen, i a canvi demane que siguen objectius i comprensius. Desmontare al pancatalanisme i al regionalisme popular, yo he posat les proves damunt la taula, ara falta que els llectors complixquen la seua part.

 Si la gent no enten que la veritat ha d'estar per damunt de tot, llavors te un problema moral i intelectual de primera magnitut. Yo anteponc la justicia, la veritat i la valentia, mentres que uns atres es dediquen a l'ocultacio, la cabotada i la covardia.

 Demostre en fets lo que uns atres neguen per biaixos ideologics, llimitacions intelectuals i per utilisar la mentira (deformacio, adicio i ocultacio). Si el valencianisme creu que te alguna superioritat moral la seua actuacio etica ha de ser eixemplar i no ha segut aixina. No pots criticar al pancatalanisme per mentir i fer-ho tu tambe, per aço mostrare cóm el "valencianisme" tambe ha practicat la desinformacio. Si volem sobreviure hem de ser intolerants en la mentira, vinga d'a on vinga.

 

 

 Tambe fas un gran analisis des de la teua especialitat sicologica dels problemes dels valencians, ¿per qué creus que ningu ho ha fet abans?

 Obviament per una falta de coneiximents i d'implicacio. Hi ha algun sicolec per aci, pero es veu que no ha descobert l'aplicacio practica de lo que estudià en la carrera o lo que podia haver aportat ampliant els estudis universitaris, ¡qué li anem a fer! Es una constant la falta de transferencia de coneiximents al valencianisme. Federico Martínez, exdeca de la RACV, trea pit dient que tenien mes proporcio de catedratics que les universitats, pero ¿a ón estan les maravilloses investigacions en valencià?, ¿de qué nos servixen?, ¿de maniquis de penjolls o de collars per a medalletes? Preferixc als que fan sobre els que fanfarronegen.

 Es incomodo ser el enfant terrible i es dificil d'explicar, fil per randa, les estrategies de manipulacio perque requerixen d'un estudi profunt i multidisciplinar. En este moviment liquit i dispers lo que es valora i lo comodo es ser un regionaliste llepaciris. Es molt mes facil fer refregits i parlar de la senyera, la taronja valenciana o els minyons que analisar en profunditat la causa de la despersonalisacio dels valencians. Seguir la corrent es mes lucratiu i parlar de temes poc substancials amplia la feligresia que te seguix perque pensar costa. Les persones valentes ho son per una qüestio de caracter, pero tambe s'afig l'ambient per a crear la personalitat. Si volem valents els hem de recolzar perque si no tindrem un tall de huit i nous, i quan l'enemic envista no quedarà ni l'apuntador perque els covarts i els pobres d'espirit no donen per a molt.

 El filosof Karl Popper dia que la critica es important i l'autocritica mes encara. La falta d'exigencia a qui ho feu mal reforçà la conducta lesiva i alguns creuen que son inviolables com el rei perque son historics i tenen galons, ¡cóm si els atres no forem ningu! Explique que el valencianisme no funciona perque uns es dedicaren a desmontar totes les caracteristiques d'influencia, i quan dic totes son totes. Si dubten miren els maravillosos resultats electorals. Els erros no foren minsos i l'alcanç de la desfeta es molt superior a lo que pensen els furtamantes, els advocats defensors i els ignorants.

 La veritat nos fa lliures i tots aquells que impedixen el coneiximent son els majors intolerants.

 

  Parles de personages que han fet mes mal que be, ¿per qué se'ls continúa rendint cortesia?

 La dreta, majoritaria en el nostre moviment, favorix els liderages mesianics. Deu els cria i l'ideologia els junta. Als de la capelleta se'ls perdona tot, pero al diferent no se li'n passa una i es practíca el borrat de la memoria. L'analisis moral parcial o reduccioniste es falaç perque els principis etics s'apliquen per a tots per igual. El problema de fondo, que ningu planteja, es l'oferta 2x4, compre 2 (RACV i LRP) i s'emporta 4 (+ PP i VOX), es el paquet indivisible. L'ideologia, l'estrategia i les actuacions del centralisme son contraries als nostres interessos. ¿Es que no saben que els valencianistes Gaeta Huguet, Rossent Gumiel, Rafel Trullenque, Josep Mª Bayarri o Nicolau Primitiu eren anticentralistes?, ¿A qué juguen? Alguns creuen que si no obrim debats anem millor, pero la curacio es produix per mig de la paraula, s'equivoquen una i mil vegades perque tot continúa igual de mal i el temps juga en contra. Un valencianisme procentraliste o regionaliste es una farsa historica perque es un oximoron.

 

 

El nacionalisme valencià es l'unica salvacio que tenen els valencianistes de dretes de no caure en el forat negre del PP. Com la majoria de valencianets no ho son, anteponen la seua ideologia dominant sobre el valencianisme que es queda supeditat, la patria "grande" somet sempre a la "pequeña", per aço el valencianisme mor baix les ales de la gavina o l'aguileta de san Joan.

 El deport regional es aplaudir, com a monos de fira, als adamistes que creuen que han descobert la roda quan uns atres fa vint anys que advertiem lo que anava a ocorre.

 

 Te centres en l’actuacio de gent que obrà malament. El paper de Xavier Casp per a la creacio i la dignificacio de l'AVLl es fonamental, ¿per qué s’oculta?

 El propi Casp reconegue que sens ell no s'hauria pogut crear. Lo de que hi havia molt d'ignorant que no sabia qué anava a ocorrer es tan fals com els indocumentats que afirmen esta faula a dia de hui. Els ho contarem per terra, mar i aire, per activa i passiva, en prosa i en vers. Ningu pot discutir documents que ho anunciaren, com la meua conferencia de fi de curs de Lo Rat Penat (1997-1998) i publicada en 1999, l'articul Construint realitats en paraules (1998) de Toni Fontelles o Les claus del pacte per la llengua (1999) de Juan G. Sentandreu, aixina com articuls en el SOM o El Palleter. El populariste es el que antepon l'ideologia del PP al valencianisme. Hi hague un sector de popularistes dins del valencianisme que apostà per Zaplana, l'AVLl i la reforma accentual de la RACV en 2003, les gavines es situaven en LRP i la RACV, estaven entregats en cos i anima a la causa del delinqüent Zaplana. I si, es sabia quí era la gavina major del regne, l'encantador de serps, en el cas Naseiro i la compra de la regidora del PSOE per arribar a l'alcaldia de Benidorm, ilustraven molt be la mala praxis del personage. ¡Ya està be de mentir!

 S'oculta perque hi ha molt de pocavergonya. Yo no soporte la mentira ni l'ignorancia activa. Quan u desconeix, se li ha d'ensenyar lo que faça falta. Quan u no vol saber mostra el nivell intelectual i moral que te. A mi no me representa ningu que menta i eixa gent quan mes llunt millor. La mentira es un cancer i qui la tolera es la metastasis, mirar cap avant sense tractar la malatia es inutil. No hi ha futur mentres carregues en un llastre tan pesat.

 Hi ha un interes illegitim en blanquejar una actuacio nefasta. M'agradaria explicar una qüestio juridica i llogica basica. La junta de govern representa a l'entitat a tots els efectes, es la junta de govern qui eixecuta i els acorts son solidaris entre els seus membres i tots ells son corresponsables de la seua actuacio, tambe quí els vota, cadascu en el seu grau. Nomes l'abstencio o el vot en contra te salva de la responsabilitat llegal i moral derivada de les actuacions. Qualsevol atre relat que exonere a societats, entitats o carrecs es una bufa de pato, es una deformacio.

 

 

Imagens: INEV, Tomas PM, archiu J. Masia.