Entrevista per nou llibre a Toni Fontelles./ Per Xavier Mir

3/5/2022

Una de les ultimes publicacions d'Antoni Fontelles (Massalfassar, 1956) es Dotze mesos: refrans vida, cultura (2021). Fontelles es diplomat en Magisteri, llicenciat en Comunicacio Audiovisual i realisà estudis de sicologia, filologia i periodisme. La seua trayectoria professional està vinculada als mijos de comunicacio, en concret a la desapareguda RTVV (Ràdio 9 i Canal 9).

 

Com a membre de la Seccio de Llengua i Lliteratura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, durant 20 anys, es coautor de les Normes d'El Puig (NdP) i de la Gramatica de la llengua valenciana, adoptada per esta entitat i per Lo Rat Penat com a referent normatiu en son moment. Tambe ha tengut una ampla trayectoria en Lo Rat Penat.

 En la seua produccio mes recent n'hi ha obres de millora i ampliacio de les NdP: Abreviacions i acurtaments de les paraules; L'us de mayuscules i minuscules en la llengua valenciana; Les lletres MAYUSCULES i les minuscules en llengua valenciana i Estil i gramatica en el discurs dels mijos de comunicacio −se les poden descarregar de la pagina uep de l'Institut d'Estudis Valencians (INEV)−. Entre les ultimes publicacions es troben: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua: entre la sumissio i l'incoherencia (2019, descarregable des de la uep del Rogle Constanti Llombart), El genuïnisme i l'autoodi (2020) i Les fonts i la restriccio observacional en “Occitans a Valencia” (2021, en la revista Paraula d'Oc). Ademes, colabora des de 2014 en la uep d'Accio Nacionalista Valenciana.

 Nos ha sorpres gratament este llibre sobre refrans i en concret de refrans sobre el temps, tot un compendi de sabiduria popular en unes poques frases,¿ha segut costos arreplegar-los?.

No es exactament una investigacio personal, es un resum d'uns atres llibres, per aço darrere de cada refra està la corresponent identificacio autorial. Molts d'ells els conec, pero nomes ho he indicat en alguns.

¿Costar?, aproximadament un any, que es el temps durant el qual s'han anat reproduint mensualment en la uep d'Accio Nacionalista Valenciana (agost del 2020 fins a agost del 2021).

 

 ¿Cóm sorgi l’idea de fer-lo?

Pretenia fer una cosa diferent en la uep d'Accio, que fora un 'entreteniment' per a completar els articuls d'opinio pura i dura.

 

Qué penses de la dificultat de la transcripcio que provoquen les adaptacions a la norma catalana, perque dius que t'ha sigut impossible verificar-los tots.

Com que soc un compilador de compiladors tinc una responsabilitat llimitada a l'hora d'oferir-los al public. Els autors seguixen normes distintes, no nomes ortografiques, sino tambe morfologiques i lexiques. Ho explique al principi de l'obra i tambe en algunes notes. El proces de 'traduccio' del llenguage oral a l'escrit ya implica un canvi, pero en este cas concret s'hauria d'haver perseguit la major fidelitat possible a l'expressio popular. En uns colectors aixina es i en uns atres es produix una clara desviacio-alteracio de l'original. Alguns refrans els he poguts comprovar (es dir, se positivament que estan 'normalisats' -catalanisats-), pero molts atres no. He de confiar en l'honradea dels arreplegadors.

 

Son d'una gran importancia perque son un coneiximent que si es pert no es recupera.

El problema que te lo que en llingüistica es denomina 'discurs repetit' (i els refrans ho son) es que la paremia nomes es pot dependre en l'us, es dir, que l'escoltes en una situacio concreta i que la faces teua, que entengues el significat de la dita, perque si no, es perdra o nomes es conservarà en llibres, pero desapareixera dels discurs, que es a on te la seua funcio.

 Moltes voltes coneixem l'adage en castella (perque l'hem escoltat i usat), pero no en valencià (perque no l'hem escoltat ni l'hem usat).

 

¿Cóm prengueres la decisio de classificar per mesos i no qualsevol atra?

Perque es una estructura tematica facil tant de cara al llector com per a buscar-los en els llibres-font (en algu ya estaven aixina classificats). Ademes, es mes util que una simple enumeracio, pero tambe comporta un poc mes d'esforç per a l'autor.

 

Podries contar-nos alguna curiositat del treball.

Sempre he dit que es molt bo viajar i vore mon, perque participes d'unes atres cultures. En este cas quan vaig llegir la possible etimologia del mes d'abril, yo tenía fotografiada la roca precisa a on la mitologia situa el naiximent d'Afrodita (en Chipre), que li donaria nom, perque havia estat alli de vacacions.

 

Els refrans solen ser breus, pero moltes voltes son autentiques sentencies que engloben molta cultura, ¿cóm ho veus?

Si, els refrans son saber concentrat de molts anys. Solen ser producte de l'observacio constant de les persones i son utils perque els facilitaven i nos faciliten la vida. Son com pindoletes d'empiria popular.

 

¿Creus que la gent li dona l’importancia que tenen? He de reconeixer que personalment soc un enamorat del refrans.

No, no els donen l'importancia que tenen. Opine que son joyes que hauriem de conservar i que necessiten un tracte especial... es molt dificil que es perga 'llibre', 'rogle', 'borra'... pero es molt facil que s'oblide 'qui te fam, ensomia rollos'.

 

¿Algu en particular que t’agrade per curios?

M'encantà trobar la serie temporal que informava del creiximent i acurtament del dia.

 

En moltes ocasions els estudis pequen de no explicar-los o de no traduir-los al castella, perque en ocasions son criptics.

Els refrans solen ser 'transparents', el significat es clar, pero en alguns, la minoria, es metaforic i has d'intentar explicar-los, i aixina ho he fet. No els he traduits, pero estan agrupats i 'ordenats', cosa que permet intuir o endevinar el significat.

 

¿A ón podem comprar el llibre?

No ho se, en algunes llibreries de Valencia (segur), en el Grup d'Accio Valencianista i en la uep de l'Institut d'Estudis Valencians.

 

¿Aniras a la fira del llibre o alguna presentacio proxima que destacar?

En principi, tinc previst anar a Denia a finals de mes (abril) a l'associacio Roc Chabás i a la fira del llibre, el dia 5 de maig (crec que de vesprada).

 

Els mesos van acompanyats d‘unes ilustracions molt boniques i representatives d’Enric Calvo, ¿va ser idea teua?

Si, m'agraden els llibres en imagens i com que en la uep a on s'anaven a publicar solen incloure ilustracions, vaig preferir que foren originals i fetes a posta per a cada u. Pensi en Enric Calvo. Nomes li ho digui es posà a la meua disposicio i conforme anava acabant els texts li dia que preparara el dibuix corresponent. Crec que es un valor afegit notable, tenint en conte l'artiste, que no es un principiant, i que te una ampla trayectoria pictorica a l'esquena.

 

Si vols afegir alguna cosa, des d’aci, nomes que podem que recomanar la seua llectura i donar-te les gracies per este nou treball.

Nomes recordar que els refrans estan per a ser usats, si no, no tenen sentit.

 

 

Xavier Mir

Imagens: archiu ACNV, Mosseguello.