Fabra pert la memoria

25/10/2014

Fabra afirma que es necessari tindre memoria perque "ahi estan totes les infraestructures, equipaments i dotacions que hem fet per a millorar la calitat de vida dels habitants de la comunitat autonoma de Valencia".

Anem a fer un poc de memoria a vore a quines coses pot referir-se:

Sense dubte el Partit Polular ha fet moltes coses en qüestio d'infraestructures. Tenim el proyecte que heretà del PSOE de temps de Lerma, de l'acces nort al port de la ciutat de Valencia... En dotacio presupostaria, obres iniciades (inaugurades) i mai finalisat. Tenim les obres de millora i ampliacio del port comercial mai realisades. Tenim el plan sur inacabat (iniciat en temps de Franco). Tenim una conexio deficitaria d'Alta velocitat que no vertebra al Regne de Valencia, puix no alcança tot el territori. Tenim un aeroport en Castello, completament innecessari, mal fet en el que l'unic avio que ho ha visitat es el que hi ha en una estatua. Tenim un aeroport de Manises ofegat i sense les ampliacions que precisa. Tenim un aeroport de l'Altet sense adequacio a les necessitats actuals. Tenim un sobre cost en els medicaments gracies a la "bona gestio" de la Generalitat. Tenim un deficit en les arques del Consell que impedixen fer plans de futur.

I lo que es pijor, senyor Fabra, tenim la consciencia i el convenciment de que els representants del seu partit nos han furtat a mans plenes. Han mirat per enriquir-se sense importar-los si deixaven als ciutadans sense diners per a cobrir les seues necessitats perque en cobrir les propies, que pareix que son moltes, ya tenien prou. El malbaratar els diners publics, l'us i l'abus dels fondos del Consell es una conducta inacceptable que els alts carrecs del PP han pres com a quotidiana.  No contents en tot aço, i ofegats pels deutes, estem pagant ademes sous mes que sobrevalorats als membres de la AVLl. Per a començar, l'unica academia de la llengua que rep sou, clar les voluntats comprades tenen el seu cost. I per a continuar, dir que l'academia resulta tan util com l'aeroport de Castello, ya que per a lo que diuen ya està l'Institut d'Estudis Catalans, i nos eixiria debades. I en quant a finançacio tenim infrafinançacio, totalment discriminatoria i insatisfactoria. Pero com el govern de Madrit es del seu mateix color, voste calla i baixa el cap quan li diuen que nos hem d'aguantar tal i com estem.

Certament senyor Fabra, per a lo que han fet, hauriem guanyat sense la seua presencia i sense les seues aportacions.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/10/25/544b8720ca474108258b4575.html