Ganes / Jose Martinez Tub

8/2/2019

            Quan es vol fer una cosa sempre se trobaran raons, mentres que quan no se vol sempre se trobaran excuses…  

            Era a mijans d’octubre i en la faena li havien fet una mala jugada, puix en setembre li feren firmar un contracte d’un mes i davant de les reticencies d’ell, puix entenia que en acabant ho tindria mes malament per a trobar faena li varen fer creure que despuix d'eixe contracte vindria un atre mes gran de nou mesos assegurant-li aixina un any de faena, ya que li varen fer saber lo molt contents que estaven en la seua manera i serietat a l’hora de treballar.  

            I ara mira per a on l’havien deixat tirat, nomes tenint dret al cabreig, puix firmat hi havia lo que hi havia.  

            Pero lo que son les coses, no li va costar gens trobar treball, gracies a un bon amic que va parlar en un antic cap de colla de collidors de taronja i li feren costat.  

            Per ad ell era tota una responsabilitat el complir i deixar en bon lloc a l’amic, tambe li feya ilusio, ya que tot i viure en un entorn rodejat de tarongers i haver fet diferents faenes en el camp mai havia tingut l’ocasio d’anar a collir i ara davant d’esta oportunitat complia un dels seus mes sentits anhels, com era el tindre eixa conexio en la terra que l’havia vist naixer, l’havia vist creixer i ara li donava l'oportunitat de treballar-la assegurant aixina el seu sustent iarraïlant mes eixe vincul entre l’home i la terra… 

            En la colla va ser molt ben rebut i pronte va entrar en la dinamica d’esta. 

            Eren gent dels pobles de la contornada, la majoria gent major, llauradors que aprofitaven estos mesos de collita a on hi havia manco faena en el camp per a traure's un bon jornal, se collia a estall, o siga cada dia, el comerç per al que treballaven, els enviava un camio i la faena era omplir-lo i a casa.  

            Quan les taronges eren menudes com les clementines les collien gastant les alicates, mentres que quan eren grosses, com les navelines, les collien al tiro anant despai de no despeçonar-les per aixina no gastar les alicates i acabar abans. 

 

 

             Sorpres de vore lo molt que els condia a la gent major el omplir els caixons i vore com ad ell li costava seguir-los el ritme, era en les tretes de caixo quan aprofitava la seua joventut, per a recuperar la ventaja que estos li treen collint, inclus oferint-se a traure'ls el caixons als mes vells, quan la treta era llarga i veïa com estos patien, encara que no deyen res ni es queixaven li acceptaven agraïts l'oferiment, puix tant important era el collir com el traure al cap i a la fi era treball en equip en el benefici de la colla…  

            Este va ser sense dubte un dels punts  de mes acceptacio  a favor que li reconeixien els companyons. 

            La seua manera de vore la situacio era ben senzilla, necessitava la faena i recordant el dit  de que fa mes el que vol que el que pot, nomes li quedava posar-li…  

            Ganes. 

 

            Imagens: Collita de taronges, efeverde.com
                            Caixo al muscle, abc.es
                            Video youtube, un dia de collita en Gandia, Naranja Tradicional de Gandia 

 

            Coses de Tub

 

Escrit en llengua valenciana seguint les Normes d’El Puig 

 

Lluitem #perloNostre