Generalitat: Salve-se qui puga

27/10/2014

Els vents de canvi en maig de 2015 acceleren la marcha de carrecs cap al sector privat i impulsen reformes llegals per a acomodar als alts funcionaris.

Alts carrecs i funcionaris de l'Administracio popular preparen la maleta en previsio de la mudança que s'acosta si finalment la Generalitat valenciana, en acabant de vint anys monocolor, canvia d'inquilins. Molts s'han anat ya assabentats de que en maig de 2015 la competencia per a recolocar-se sera molt gran. Uns atres que tenen la plaça assegurada, es mouen per a garantisar-se un bon lloc per a assistir al canvi.

El virus de l'incertea respecte al resultat de les proximes eleccions autonomiques no a soles habita en els cosos dels dirigents i carrecs publics del PPCV, un partit que en maig de 2015 complirà vint anys en la Generalitat. Els aires de canvi han espentat ya a decenes d'alts carrecs, alguns d'ells historics en l'Administracio popular, a buscar acomodament en el sector privat.

Molts han anticipat la mudança pels temps dificils que es viuen (la por a firmar i resultar imputat es una realitat, com ho es tambe que per a molts professionals els sous publics son exigus), pero la certea de que hi ha mes possibilitats de trobar un nou treball quan s'està actiu pesa molt en la decisio.

Ara be, els casos de diuputats que deixen l'acta o carrecs que es baixen voluntariament del coche oficial son els mes visibles, pero no els unics, ni tampoc els mes numerosos. La Generalitat valenciana alberga mes de centmil empleats publics, alguns dels quals porten bona part de sa vida professional a la calor de l'Administracio popular.

Dos decades son mes que suficients per a que els diferents responsables del Consell hagen fet una funcio publica a la mida del poder i controlat aquells llocs claus en l'organigrama. No obstant, en una possible mudança forçada a la volta del canto, el nerviosisme ha condit entre molts alts funcionaris que temen no trobar el seu lloc en el mon si finalment el partit de la gavina es marcha a l'oposicio.

Esta situacio està en l'orige de molts dels moviments que de manera silenciosa s'estan produint en les entranyes de la Generalitat. Com ya contà en maig de l'any passat el diari Levante-EMV, a lo llarc de l'eixercici el Consell ha dut a terme una "colonisacio" de llocs funcionarials capitals per mig del procediment de lliure designacio.

Nomes en l'ambit de l'Administracio del Consell (excloent Sanitat i Educacio) hi ha mes de 700 places dissenyades per a ser ocupades a dit. Els processos de nomenaments estan molt alvançats i la majoria de conselleries han convocat ya concursos per a blindar als seus ocupants. Al ser llocs a dit, la normativa establix que pot ser "cessat en caracter discreccional", pero estos empleats tindran mes punts que uns atres quan opten a concursos de merits i ademes, la majoria haura consolidat al gros del seu sou. Pero estos caldos no son els unics que casi de manera imperceptible s'estan cuinant en els despachos de la funcio publica. El Consell està elaborant un Decret al voltant de la movilitat funcionarial -alguns borradors ya obraven en poder dels sindicats- per a, entre uns atres objectius, "salvar" al personal cedit per unes atres administracions en cas de debacle electoral.

Es tracta de personal funcionari procedent d'unes atres administracions, sobre tot d'ajuntaments, que estan camuflats per les diferents conselleries tambe per mig de la lliure designacio. I no son una, ni dos, sino 234 les persones que treballen en la Generalitat valenciana, pero que no perteneixen a la plantilla.

En la normativa actual, este personal deu cesar i tornar al seu lloc sense mes garanties. Les modificacions que planteja ara el Consell impliquen un tractament especial per ad estos casos. Es busca que si el personal es rellevat i no obte desti en el seu ajuntament puga ser adscrit a una atra plaça encara que no estiga oberta a unes atres administracions. Ademes, tindrien preferencia a l'hora de triar localitat. Aixo si, no gojarien de la garantia retributiva del restant de funcionaris que han ocupat uns atres llocs diferents al seu per lliure designacio.

I es que la reserva del lloc, que un funcionari pert als dos anys d'estar desplaçat, està en l'orige de molts dels moviments que ya s'estan donant en la Generalitat. En l'ambit sanitari, tal com ha informat el diari Levante-EMV, "capitots" com els directors de departament de Salut Publica de la Conselleria de Sanitat estan demanant ya tornar als seus antics llocs. La desbandada busca negociar en temps un bon lloc a on refugiar-se abans de que la migracio siga obligada per a centenars de funcionaris.

Articul de Julia Ruiz Levante-EMV

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/10/27/generalitat-salvese-pueda/1179879.html