Homenage a Joan Batiste Gonzalez i Garcia, (correfundador del partit ACNV)

18/8/2019

            ACNV tingue una reunio del CEN a on raonarem en la familia i membres del partit, de fer una serie d'actuacions per a recordar i honrar al gran valencianiste Joan Batiste Gonzalez i Garcia. El text llegit pel nostre president fon el següent: Homenage a Joan Batiste Gonzalez i Garcia, (correfundador del partit ACNV).

            Joan Gonzalez, abans que res, fon un companyo que lluità llealment, colze en colze, en defensa de les llibertats nacionals dels valencians. Compromes i arriscat, no dubtà en fer força, ajudant a que l'activitat de resistencia valencianista s'escampara per terres de la Safor. L'Esguerda, agrupacio creada per ell, passà a ser u dels pilars del valencianisme d'accio directa.

            La cooperacio i colaboracio foren el seu modus operandi, sempre obert i dispost a judar a qualsevol valencianiste en iniciatives per a contrarrestar les accions pancatalanistes i donar a coneixer la presencia del moviment valencianiste.

            El trellat dels seus raonaments i el seu liderage el convertiren en una figura de referencia en la Safor, interlocutor indispensable per a coordinar accions i movilisar al valencianisme d'esta comarca.

 

Joan Batiste Gonzalez i Garcia

            El seu posicionament en l'ambit de l'esquerra li otorgà un caracter genuï, lliure de contaminacions ideologiques tan comunes en el "valencianismo bien entendido" que promovia la dreta regionalista.

            El seu compromis en la causa que defenia li mogue a ser u dels refundadors del partit ACNV, recuperant el nom historic del partit que en son dia crearen Xavier Casp i Miquel Adlert.

            Es per tot aixo que, des del Consell Eixecutiu Nacional d'Accio Nacionalista Valenciana, hem considerat un deute moral l'implantar un premi en reconeiximent a la seua llabor que porte el seu nom.

            L'opcio que proponem es la de crear una beca de ACNV, baix el seu nom, per a facilitar els estudis en llengua valenciana, i un premi al millor articul de l'any. Vos anirem informant en quant concretem detalls.

            En el seu recort, per ell, per la nostra terra, per tots nosatres... ¡Vixca Valencia, lliure!

            Ciutat i Regne de Valencia a 17 d'agost de 2019

Miquel Real
President de ACNV

 

Instantanea del CEN

 

 

 

Imagens: ACNV, J. Masia: son germa Xavier, sa filla Ana i el president de ACNV; image de Joan Batiste Gonzalez; instantanea del CEN  

    

 

Miquel Real 

President de ACNV