Incongruencies de Serafin Castellano. Per Miquel Real

2/2/2014

El Secretari General del Partit Popular de la comunitat autonoma de Valencia (PPCV) Serafin Castellano, ha fet este dissabte unes declaracions al voltant de l’Academia Valenciana de la Llengua (AVLl).
Yo li demane que m’explique un poc, a vore si soc capaç d’entendre lo que diu.
En un comunicat el senyor Castellanos afirma que l’actuacio de la AVLl es contraria a Llei, puix vulnera l’Articul 6 de l’Estatut d’Autonomia, a on se diu que la nostra llengua es el valencià. I afirma el senyor Castellanos que la AVLl pert la seua rao de ser per fer una definicio de valencià compatible en catala. I reconeix que aço “s’enfrenta al sentiment de la majoria del poble valencià”.
I un poc mes avall afirma que en estes actuacions l’academia pert tot el seu sentit perque se va crear per a defendre la personalitat de la nostra llengua… I acaba per preguntar-se per a qué aprofita la AVLl al no ser capaç de defendre la nostra llengua…
Com a remat nos diu que el PPCV considera “irrenunciable” la defensa del valencià. I nos conta lo important que es per ad ells la defensa de lo valencià, les senyes d’identitat, historia i algun atre concepte. I com despedida nos fa un alegat dient que tot politic deu tindre clar qui som i quina es la nostra terra i que la nostra llengua no deu ser despreciada perque aço afrenta als sentiments dels valencians i a la nostra personalitat.
A vore si m’ha quedat clar. Vostes, la magnifica gent del PP, saben que impondre el catala en Valencia es una afrenta al sentiment del poble i un atac a la nostra personalitat. Vostes, saben que impondre el catala en Valencia va conta la llegalitat vigent, i contra l’espirit de l’Estatu d’Autonomia, puix com voste diu incomplix l’Articul 6 a on parla d’Idioma Valencià. Vostes saben que impondre el catala va contra el sentiment majoritari del poble valencià.
Es bo saber-ho, perque aixina queda mes clar que vostes han taïcionat a consciencia al poble valencià, queda clarissim que vostes sabien que el poble no volia catala en les escoles i vostes els han donat catala en les escoles. D’aço no li pot tirar la culpa a la AVLl, senyor Castellano, vostes porten anys catalanisant als chiquets en les escoles, des de la seua Conselleria de Cultura, sense canviar una coma de les normatives i directrius llingüistiques impostes per Cipria Ciscar, exia normativa contra la que bramaven quan estaven en l’oposicio, pero que respectaren escrupulosament quan tingueren ocasio llegislativa de borrar-la.
Vostes han actuat delliberadament contra el sentiment i la personalitat del poble valencià, vostes han vilipendiat les senyes d’identitat del poble valencià i vostes han actuat contra la llegalitat vigent i contra el nostre Estatut d’Autonomia.
Tot aço ho tinc clar, la part en que me queda dubte es en la que li toca a la seua capacitat intelectual. Desconec si lo que li mou a fer les declaracions que ha fet, es el total desconeiximent de les actuacions i de les politiques del seu partit o si te una atra motivacio. Si fora per lo primer, seria greu, i una irresponsabilitat per la seua banda per no saber ni coneixer lo que fan dins del seu partit. No oblidem que ocupa el carrec de Secretari General del PPCV.
Li recorde, senyor Castellano, que l’academia contra la que voste clama, es va crear a iniciativa del Partit Popular. La composicio dels academics es va fer seguint el guio del seu partit, atenent als pactes que el senyor Zaplana acordà en el senyor Pujol, en virtut dels quals hi hauria majoria d’academics que defenguera la catalanitat de la Llengua Valenciana. I va ser el seu partit i no un atre el qui va blindar dins de l’Estatut la llei de l’academia per a que no se poguera canviar.
Vullc que m’explique voste quina part està incomplit una academia creada, pensada i dissenyada per a llegalisar el catala en Valencia, quan en la seua definicio de valencià nos diu que este es catala… Eixa i no una atra, va ser la seua finalitat des de que vostes llançaren el proyecte. M’agradaria coneixer quin rocambolesc argument pot argüir per a arribar a la conclusio de que una academia ideada per a impondre el catala deu de defendre la Llengua Valenciana, ¿qui li ha contat a voste que el “comés i objectiu” de la AVLl es defendre la Llengua Valenciana? ¿I cóm pot tindre voste tan poc de criteri com per a creure una cosa tan inverosimil?
¿Quin desproposit es afirmar que el PPCV considera “irrenunciable” la defensa del valencià i que “no va permetre intrusions ni atacs a les senyes d’identitat”? ¿Còm nos va a lliurar d’atacs de fora qui nos ataca des de dins? Cap d’atre partit ha fet mes en contra del valencià que el seu partit senyor Castellano, vostes han fet lo que no s’atreviren els socialistes, vostes han llegalisat el catala. No es precis ya que nos ataquen des de fora, vostes ya han fet tota la faena catalanisadora que ells pugueren fer. Vostes no poden renuncar a defendre el valencià, perque no ho han defes mai.
Vullc pensar que les seues manifestacions les fa pel seu curt enteniment i poca capacitat intelectual, perque de no ser aixina, voldria dir que voste ha actuat delliberadament contra els interessos dels valencians i no content en actuar contra el sentiment dels valencians i contra les nostres lleis, nos ve aci a dir-nos, “qué roïns son els que van contra la llei, cóm es possible que estiguen fent allo que els hem manat fer” “no vos preocupeu nosatres vos defendrem”, es dir, nos estaria voste tractant a nosatres com a curts d’enteniment i de poca capacitat intelectual. Tambe voldria dir que voste creu que en acabant de chafar els nostres drets, les nostres tradicions, de tirar per terra la nostra identitat i vilipendiar la nostra volguda Llengua Valenciana, pot vindre com si res a dir que voste, i no mes voste i els seus son capaços de defendre tot allo que han traïcionat, despreciat, atacat i venut.
En Accio Nacionalista Valenciana pensem que les lleis han de canviar, per a que actituts com la de voste i el seu partit de despreci a les lleis i als ciutadans donen com resultat l’inhabilitacio per a eixercir la politica i penes de preso.
 (Publicat en el periodicodevalencia.com)