Indignat i indignant / Antoni Fontelles

21/7/2018

            No li tenía afecte, pero m’entrà complex d’elefant quan conegui en detall, per eixa princesa de no se a ón i de nom rarissim (me sona el Wittgenstein perque es un filosof), les anades i les tornades del nostre ara emerit Joan Carles I,  per la gracia de Francisco Franco i dels pardals que l’aguantavem i els aguantem.

            No li tinc devocio a Eduardo Inda –per lo demagoc que es moltissimes voltes–, pero el diari digital que dirigix (i m’ha eixit una rima ortografica: di-i, di-i, di-i), Okdiario, ha segut molt valent en publicar lo que ha publicat de l’anterior cap de l’estat.

             Fa uns dies, entrevistaren en la tele –La Sexta, al dimoni roig– a Miguel Ángel Revilla, el president de Cantabria, i aixina com es de clar i ras, estava ences en flama, i en rao, per les lladreries, mantafules i mentires de la familia real espanyola. Els mes conservadors es tiraran les mans al cap, ¡que no!, ¡que no!, ¡que es desestabilisarà el païs! ¿Pero saben el favor que els estan fent als independentistes catalans i la seua republica?, es que yo tambe la vullc per als que nos quedem si es que queda algu. Yo no vullc ad estos ni pintats de mascara.

 

Corinna zu Sayn Wittgenstein i Joan Carles I

 

            Els atres conservadors intenten, es veu en les tertulies de la tele, tallar el foc al voltant del nou rei, Felip VI i la curta familia. La reina, la dels compiyoguis... ¡quín morro!

            Pero lo mes gracios es que en aquell palau ningu s’enterava de res, com l’expresident Mariano Rajoy, que tenía l’aigua al coll i defenia que els casos de corrupcio eren illes... d’una polinesia. Aixina, l’exmonarca ignorava els negocis de la filla preferida –l’infanta (per dir alguna cosa) Cristina–; el gendre (per posar-li un vincul), Iñaki Urdangarín, aprofitant-se de la proximitat (com diu la dolça sentencia que l’ha condenat) a la ‘real mentira’; ¡pobres, rei, reina i princep i infantes!, veges tu quín parent els ha tocat; l’emerita (per titular-la) Sofia, consentidora, ha mirat –i mira– molts anys cap a un atre costat... mentres poguera visitar a la seua cosina de Londres i defendre els orsos panda (¡chica!, ¡qué bona persona era!, ¡tot lo que ha aguantat!, pero debades ningu flare pega cabotades); l’atra infanta (per situar-nos en el quadro goyesc), Elena, quína mala sort en els ‘problemes de salut’ del seu exmarit (no sabrien la composicio exacta, pero era vox populi no vox dei), en el qual hague de ‘suspendre temporalment la convivencia’... es que alli tot son eufemismes ¿no? I qué me diuen del superpreparat i formal (per dir unes qualitats) regent Felip VI que ni ha dit mu ni dira ma... no es qüestio d’atiar el foc, en acabant dels problemes fotografics i de ‘protocol’ entre mare, dona i filles. 

            A vore, que no critique la conducta sexual de ningu, pero es que ad ell li la pagavem tots. Es que cau la cara de vergonya quan els periodics mencionen a les multiples ‘amigues entranyables’ –ya tornem en els eufemismes– de l’emerit... Senyor, eren amants, mantengudes, novies, aprofitades... alguna de les quals, com Bárbara Rey, nos costà pagar durant una temporada en l’extinta RTVV a rao de no se quants millers d’euros per programa de cuina de mija hora...

            Que ell, igual que la princesa de no se a ón, era ‘comissioniste’ –¡noble professio!, ¡no fan mal a ningu!– i ho diuen aixina de tranquils en els debats. Eren lladres, perque s’aprofitaven dels llocs regalats per la ma de Deu. I ho era perque tambe s’ha dit que s’acolli a l’amnistia fiscal del ministre Cristóbal Montoro i aço fa molt pocs anys... i l’actual regent... en Babia. El que ignorava per a ón anaven els tirs era ‘l’em-palmat’ Urdangarín... perque tambe està en les grabacions –autentiques– que la casa real ho sabia tot, com ell declarà en el juï –i no el cregue el tribunal–... ¡com no! Pero es que ell no era un ‘vers solt’, tots eren un ‘poema’ que quasi ningu o pocs han volgut ‘llegir’, perque com defengue la democracia contra els colpistes en 1981... yo ya no estic segur de res d’allo.

            ¿Es donen conte de que no hi ha autoritat moral en el païs –ni en la futura republica independent tampoc– per a exigir als ciutadans que paguen a Facenda o que no furten, o que no defrauden, o que complixquen en les seues obligacions civiques de solidaritat... ¿en quína solidaritat actua eixa familia, tota? En benefici propi i moguda pel mes pur egoisme. ¡Qué rapida es Facenda quan t’has oblidat d’un ingres o d’una donacio i que lenta es ara! ¿I les llistes de defraudadors, sr. PSOE, per a quàn?

            Els ‘justificacionistes’ ho disculpen perque quan s’està ahi es pert la nocio de lo que es correcte i lo que es incorrecte. Mentira. ¿Tu no saps que anar-te’n de safari en els diners de tots es immoral?, ¿tu no saps que cobrar comissions per l’AVE a La Meca es una lladreria?, ¿tu no saps que tindre contes opacs en Suïssa –i provablement en uns atres llocs que desconeixem– es per a defraudar? I si no que li ho pregunten a l’atra infanta (per lo del quadro de Goya), la major, la que obri un conte en ¿Panama? quan el nomenaren rei i el tancà quan abdicà.

            I nos creguerem el sincer ¿? “lo siento, no volverá a ocurrir” quan eixia de l’hospital en closes. Una bola raere d’una atra.

            I era inimputable –figura anacronica– i ara aforat, a... ¿qué?, ¿quí l’havia triat per a tindre tal condicio? Deu no es Deu perque està comprovat que no te la qualitat de l’omnisciencia... ya que en el moment en que l’elegi... sabía lo que era.

            No urgix cap de debat ‘monarquia si / monarquia no’, els hem de tirar perque si tingueren dignitat ya se n’haurien anat... a treballar, com tot lo mon. Es constata que en un determinat nivell social... tot es tarquim, aci i fora.

            Si he de tindre cap d’estat i l’he de mantindre, el vullc triar i el vullc poder tirar. Aixina de clar i la justicia ha de ser igual per a tots (Joan Carles I dixit).

 

Imagens: el rei demana disculpes a Dumbo, marujeo.com
                Corinna zu Sayn Wittgenstein i Joan Carles I, elespanol.com

 

                                                                                 Antoni Fontelles

                                                                                 17-7-18