Industria

 

74. Promoure l'adopcio de mides eficaces per a posar fre a la deslocalisacio de la produccio industrial europea fora del territori de l'Unio.

75. Increment de la dotacio del FEAG (Fondo Europeu d'Adaptacio a la Globalisacio) i que se permeta que una part puga destinar-se a mides que favorixquen la reindustrialisacio de territoris el mercat laboral dels quals s'haja deteriorat, com es el cas valencià.

 

<< Tornar a l'index