Institucions europees

 

 

3.Unitat politica europea d'equilibri de forces interiors (trencar el monopoli alema), donant al Parlament europeu la rellevancia que li pertoca.

4. Dur una politica de conscienciacio de l'importancia de les decisions que es prenen en Europa.

5. Reforçar la figura del Banc Central Europeu per a evitar els malifets de l'ultima crisis. Creacio d'un servici europeu de control i supervisio financera.

6. Llistes obertes per a la Comissio, triant directament als seus membres. Lligada ad esta idea està el considerar el territori europeu com a circumscripcio unica, permetent votar a candidats d'uns atres països independentment del païs pel qual es presenten.

7. En pro de la democracia de les institucions europees ACNV propon substituir el sistema d'unanimitat per la majoria simple o qualificada, segons el tema a tractar. Aixo faria mes dinamica la politica europea de presa de decisions.

8.Exigir eixercir el dret a vet en les politiques que perjudiquen als interessos valencians. Actualment este dret no s'està eixercint suficientment de manera que no nos favorix, sobretot en lo referit a politica d'importacions de productes estrangers (arros i taronges). ACNV defendrà una politica agricola comuna europea que preserve i atenga al sector agricola valencià basat en la calitat, els metodos de produccio artesanals i el desenroll de la riquea productiva de tot el seu territori. Donat que la agricultura es un sector estrategic considerem que se deu de rectificar la tendencia a disminuir les despeses agricoles referents a les ajudes a la agricultura en el presupost comunitari.

9. Creacio d'una policia europea que coordine les policies estatals. A modo d'una Interpol, pero a nivell europeu.

10. Llegislacio fronteriça comunitaria per a tots els països membres.

11. Una posicio igualitaria davant de l'immigracio.

12. Unificar els criteris de la Seguritat Social i de les prestacions entre països membres.

13. Potenciacio de les energies renovables i alternatives, i procedir a una progressiva desvinculacio de les energies brutes, substituint-les per energies ecologiques.

14. ACNV reclamarà que l’Iniciativa Ciutadana Popular necessite un numero de ciutadans que l'apoyen sensat i assequible per les iniciatives populars, rebaixant la quantitat a 100.000 persones en pro de la participacio ciutadana.

 

<<  Tornar a l'index