Investigacio i cultura

 

46. S'ha de potenciar el I+D+I en tots els estats europeus, per a que els investigadors propis puguen desenrollar la seua activitat i potencial, i les seues investigacions puguen revertir en el territori que els ha format.

47. ACNV promourà iniciatives que reforcen la diversitat cultural de l'Unio Europea, posant especial atencio al fet autocton i singularitat de la cultura valenciana.

48. Se posarà especial emfasis en la proteccio a les arts creatives autoctones, sobretot les mes tradicionals (musica, ball, llibres).

49. Restitucio al seu lloc d'orige els bens culturals i patrimoni cultural furtat.

50. Defendre els interessos propis de la cultura valenciana, especialment en qualsevol classe de confusio que es produixca entre cultures.
51. Difondre la cultura valenciana com a patrimoni cultural europeu, exigint el mateix tractament que tenen les atres cultures europees.
52. Reduccio de l'IVA en els productes culturals (llibres, entrades...)

 

<< Tornar a l'index