Israel i Palestina: perspectives / J. Masia

20/10/2023

            Per al sociolec de la ciencia, Steve Woolgar, l’indexabilitat consistix en que hi ha mes d’una manera d’interpretar qualsevol comunicacio, per molt que es reforce objectivament com es el cas d‘un articul d’investigacio cientifica.

Es relativament facil descobrir el paradigma dominant o el pensament dels poderosos perque es repetix fins a la fartera en els mijos de comunicacio i es assimilat per la majoria de la poblacio. Nomes els pensadors outsiders, que es mantenen al marge, son capaços d’oferir una alternativa. En un mon obscur i uniformisador, la divergencia es la llum. El filosof de la ciencia, Imre Lakatos, recomanava que era vital en el desenroll cientific la proliferacio teorica, per si mateixa, perque la diversitat es sempre riquea.

Establits alguns principis, em centrare en l’aci i ara, en algunes notes historiques, recents i contextualisadores d’u dels conflictes mes coneguts. El Regne Unit, administrador de Palestina des de 1917, era partidari de la particio del territori. A les migracions dels judeus es sumà la resolucio de l’ONU, que introdui el caos en Orient Proxim. El 14 de maig de 1948 es creà l’Estat d’Israel, Palestina es dividia en dos: un barri musulma i un atre judeu. La solucio era tornar-los les terres d’Abraham i els pagaven, compensaven, per la vergonya que sentien per l’antisemitisme europeu practicat durant sigles, pero la solucio era el problema.

En la guerra dels Sis Dies (del 5 al 10 de juny de 1967) Israel derrotava a Egipte, Irak, Jordania i Siria i feu una expansio, condenada per la mateixa ONU, perque ocupà Gaza, els Alts del Golan, Cisjordania i l’est de Jerusalem.

¿Israel te dret a la defensa? Per supost que si, ¿a qualsevol preu? Rotundament no. En l’actualitat, la Comissio Internacional d’Investigacio de l’ONU ho reitera i conclou que: “La ocupación por Israel del Territorio Palestino es ilegal según el derecho internacional debido a su permanencia y a las políticas de anexión de facto del gobierno israelí […] Hay mucho daño silencioso y trauma psicológico que puede no ser evidente de inmediato, pero que es resultado de la erosión de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos procesos debilitantes tienen graves consecuencias a corto y largo plazo y deben abordarse con urgencia (https://news.un.org/es/story/2022/10/1516277). Ademes, l’anunci d’una guerra total ha segut molt criticada, inclus pel Secretari General de l’ONU, António Guterres: “Aunque reconozco las legítimas preocupaciones de Israel en materia de seguridad, también le recuerdo que las operaciones militares deben llevarse a cabo respetando estrictamente el derecho internacional humanitario“ (https://news.un.org/es/story/2023/10/1524742), ¿obvi, no? Pretendre ser un democrata eixemplar aci i justificar la violacio dels drets humans alli es un impossible. Hem d’acabar en el doblepensar orwellia i la moralina.

Israel, a pesar dels intents de l’ONU, es nega a tornar els territoris ocupats. El guardaesquena, EEUU, bloqueja constantment una resolucio en el Consell de Seguritat i d’aquella pols este fanc.

El ministre de defensa ha anunciat que va al “asedio total“ i nos avisà d’imagens molt dures, lo que implica necessariament que el fi justifica els mijos i que norres li importarà violar el dret internacional i els drets humans. Es aci quan perden tota la llegitimitat possible, quan la posicio es injustificable. L’espiral de la violencia, el mes de lo mateix, es lo que impedix la resolucio. De fet, EEUU envia forces a la zona, mentres que Iran dona soport a Hizbula, evitant l’escalada directa.

                   

Quan vegen a Benjamin Netanyahu pensen en Vladimir Putin, l’analogia descobrix la doble moral. El paper d’Europa es insignificant perque es la comparsa dels Estats Units. Ad estos, geopoliticament, tampoc els interessa que el combat vaja molt llunt, perque encara que els seus socis, Arabia Saudi i Israel no es parlen, li donen una posicio estrategica en la zona que es fonamental per a mantindre el domini global. Ademes, tindre d’enemic a Hamas es mes util que tindre a la Fatah de Yasser Arafat, mort en estranyes circumstancies, pero aço es una atra derivada…

Les dos cosmovisions es reduixen a l’orige:

  1. Els propalestins declaren que els atacs d'Hamas son la llegitima defensa contra un ocupant i per aço no es terrorisme, es un acte de guerra, si, pero en concret, es un crim de guerra quan es dirigix contra civils.

  2. Lo que pensen els sionistes… ho sap tot lo mon.

Agarre la que vullga, pero considere les dos, per salut mental i perque mostrarà mes inteligencia que la manada −¡no es poca cosa!−. El filosof Inmanuel Kant afirmava en el seu llibre Responent a una pregunta: ¿Qué es l’ilustracio?: “La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de la Ilustración”. Encara estem recordant l’ideal ilustrat, l’autonomia, la majoria d’edat, resumit en la frase: ¡atrevix-te a pensar! Pero, tot no podia ser bonico, hi ha un problema: patirà mes que els que surfegen sobre l’ona. Anar a la contra, costa.

¿Salmo o ovella Dolly?

                                                                                                                                                                                                 

Imagens: Nationalgeografic,i0.wp.com, nationalgeographic.com.es, nationalgeographic.com.es, blogdepesca.cenews.es