Kultur Plaça, "El bestiari valencià" i la necedat feta verp de Vicent Marco (i II) / Miquel Real

31/7/2019

            En quant a les malifetes del PP pareix mentira que, en tant que han beneficiat al seu moviment, el senyor Vicent Marco siga desconeixedor dels seus merits. Lo de Pujol, no ho diem nosatres, ho diu ell en les seues memories o el mateix Levante-EMV quan descobri als sastres del dictamen. 

            Pero aço fon nomes "la guinda" del pastiç, quan passà el PP ya portava anys sense complir les seues promeses electorals de llevar el catala de les escoles. Si els continuaven votant, no sería pel seu valencianisme. Per contra es dedicà a promocionar a grups pancatalanistes i moviments d'esta ideologia. Els fruits d'eixa inversio del PP els arreplega ara Compromis. 

            Els valencians no tenim res contra el poble catala, nomes nos irrita l'imperialisme que promouen alguns dels seus partits que afecten al nostre poble, a la nostra cultura i a la nostra identitat. Lo mateix es aplicable al castellanisme o l'espanyolisme. Cert es que l'actitut dels catalans en general, quan penjaren aquelles pancartes contra els transvas de l'Ebre de "Als valencians ni gota d'aigua de l'Ebre" no va fer que guanyaren simpaties entre nosatres. La solidaritat es un valor que cotisa a la baixa quan son els catalans els qui l'han de practicar, (parlant d'aigua per lo manco). Possiblement actituts tan carinyoses cap a nosatres i les nostres necessitats fan que alguns ciutadans es replantegen a quí li compren les mercaderies. 

            Per lo que veig, com a comentariste politic tampoc te un futur massa prometedor. Que Ciutadans busque el vot valencianiste, com fa la seua marca original (el PP), es quasi normal. Els valencianistes, eixa minoria residual i insignificant que no s'ha de tindre en conte, fan que periodistes que volen guanyar-se un lloc parlen d'ells i que tots els partits busquen els seus vots... ¡Che, tu que fins els de Compromis o els del PSOE s'autonomenen valencianistes...! ¡I algun llest s'ho creu i els vota! 

            Pero una cosa es que ells busquen el vot valencianiste i una atra que els valencianistes els busquem ad ells.  

            El cas de Vox es similar, no els importa dir que defenen una normativa o una atra, ¡Qué mes els dona si ells lo que pensen impondre es el castella! Els seus votants no els voten per ser valencianistes sino perque son d'extrema dreta. 

            Un atre camp a on no pareix que vaja a destacar es com a corresponsal cultural, fixeu-vos, la disquisicio no està en donar per bo o no el llibre del repartiment, sino en acceptar com a originals les rectificacions que feu Bofarull en el llibre i les interpretacions que se donen del contengut. 

            Els catedratics d'historia Antonio Ubieto i Ampar Cabanes demostraren que les interpretacions oficioses no se corresponien en la realitat, perque assignar als no identificats a una de les parts no es una practica cientifica ni rigorosa. Tambe demostraren que alguns dels llinages considerats "catalans" eren molt comuns en terres aragonesas, per lo que l'assignar-los tots com a catalans es mes un acte de fe que una practica cientifica. 

            Per una atra banda, els recents estudis de genetica, encomanats per l'IEC (i uns atres investigadors i universitats) demostren que no compartim mes base genetica en els catalans que en els extremenys o andalusos. Lo qual demostra que no existix una descendencia de catalans com alguns s'epenyoren en predicar. Ademes, encara que es feren donacions de terres (registrades en el llibre del repartiment) als senyors catalans que acompanyaren a Jaume I en la seua reconquista de Valencia, aço no implica que no tornaren mes tart a les seues terres a on tenien les seues llars i families. 

            Si està encertat en la definicio que fa de la RACV i de Lo Rat Penat, en lo que no encerta es en presentar-los com a referents  del valencianisme, representacio que pergueren quan propiciaren la creacio de la AVLl i iniciaren un cami inequivoc de confluencia i convergencia en la normativa oficial de la AVLl. 

            Una atra clara manipulacio d'este esbelluçat periodiste , u dels comics oficials del regim "apunt-ia", es afirmar que els valencianistes no mostrem interes per l'infrafinançacio... i uns atres aspectes de la societat valenciana. El pardalet ataca la part mes inconsistent i prototipica, la mes debil de l'esclavo. Ya se cuida de no nomenar-nos encara que estiguerem en la manifestacio profinançacio. Accio Nacionalista Valenciana, ademes de participar, consta entre els partits adherits a la manifestacio. Com tambe es u dels partits adherits a la declaracio dels drets de la dona... Lo dit, informacio parcial, incompleta, biaixada, un eixemple de tot lo que un bon periodiste no ha de fer.

            Image: A Valencia ni gota, abc.es

 

Miquel Real