La via Augusta de l'emperador Grezzi / J. Masia

12/2/2019

            Quan una politica es lesiva a l'interes general o alça molta polemica es necessari fer una reflexio, aço si, si es te una miqueta de trellat, pero estos de Compromís nomes que tenen seny i cochefobia. Ya adverti dels chafatolls de Carmen Montón, Pere Fuset i Giuseppe Grezzi. 

El carril bici, en si, es una opcio desijable per a favorir unes atres formes de movilitat mes respectuoses en l'ambient i s'ha de treballar en eixa direccio. Inclus es pot plantejar el tancament de zones de la ciutat, com el centre, o llimitar accessos quan la contaminacio excedix els llimits tolerables, com s'ha fet encertadament en Madrit, no sense l'instrumentalisacio miserable, criminal i estupida dels grups de l'oposicio. La critica dels propolucio a Carmena no ha entes que l'ecologia no es ideologia i que la contaminacio no es selectiva, mata tambe als de dretes, 93.000 persones en una decada (EL PAÍS, 22-6-18). 

¿Qué es lo que no ha tengut en conte la cort de Grezzi? Puix el soroll, la seguritat, la congestio, la consegüent polucio i l'efecte sobre el comerç. ¡Quasi res porta el diari! Prohibir aparcar en el carril bus ha tengut un efecte devastador sobre restaurants, zones d'oci i veïns, com aixina fon denunciat en prensa. 

El soroll es u del grans oblidats, pero es un dret de la poblacio que aci es passa massa per alt, perque com som els traqueta. No sera la primera vegada que els tribunals europeus han intervingut i no entenen be tanta chala dels països del sur que no respecta el dret al descans dels veïns.

 

Segregacio del carril bus

 

Si els carrils bici ocupen vies d'acces principal a poblacions afecten a la seguritat, perque els servicis d'emergencia nomes tenen una via que està ocupada, es el cas de l'obra que han fet en l'avinguda Burjassot o la polemica tambe de Regne de Valencia, una per a tots i tots per a una, a compartir l'embut com a bons germans. Ademes crea un retart en els autobusos i dificulta que les ambulancies, els bombers o la policia, en els tapons que es fan, arriben a hora. Per tant, es de sentit comu que no es bloquege o dificulte la circulacio en les vies prioritaries perque han de dispondre de rapida accessibilitat. En Valencia hi ha molts carrers i les bicis haurien d'anar, principalment, pels secundaris. 

La congestio provocada en la reduccio de carrils, aumenta la polucio –recorden que mata– i el soroll, afecta als comerços de la ciutat perque nomes pots aparcar en grans centres comercials en els parkings habilitats. Aço favorix que hi haja un desplaçament forçat que atenta contra les botigues que defenem com a configuracio fonamental d'una ciutat amable. En l'avinguda Burjassot ya han començat a caure comerços. ¡Els experiments s'han de fer en llimonada illuminats de les dos rodes!

 

Ambulancies sense lloc a on parar en l'avinguda Burjassot

 

Que una minima proporcio de veïns siguen els que determinen la configuracio de la ciutat, hauria de crear una alarma, perque el proces no te la publicitat necessaria, ¡nomes s'enteren els gregaris del pilot de Grezzi! Els mateixos que proponen que qui no tinga aparcament en el centre no tinga coche, ¡una grezziada que tomba d'esquenes! I pense yo que l'Ajuntament de Valencia reduirà l'impost de circulacio, perque cada vegada es mes dificil circular, i com tindran menys ingressos es baixaran el sou, ¿no? 

Els residents i els comerços afectats tenen el dret a decidir –encara que no siguen catalans– i en obres tan magnes com les del farao napolita Grezzi, mes encara. De pas reclamem que les associacions de veïns desperten, siguen mes reivindicatives i participen en la politica municipal. Les votacions han de ser publicitades fins a l'extenuacio i fer una campanya informativa en el barri per a obtindre el major numero de vots, que siga transparent i no com es fa actualment a on s'enteren i voten nomes que els frikifans.     

ACNV exigix el maxim consens possible, al servici de l'interes general i fer les coses en trellat, perque es veu que en el seny no es suficient. Necessitem una politica netament valencianista al servici de les persones. 

 

Imagens: Emperador Augusto Grezzi, romaimperial.com
                            Segregacio del carrilbus, valenciaplaza.com
                            Ambulancia damunt de la vora en avinguda de Burjassot, lasprovincias.es  

 

J. Masia