Per la boca mor el peix ─si no l'agarren en xarcies─

1/8/2017

            La llibertat d'expressio te un llimit. Els atacs personals, se n'ixen de les practiques llegitimes del dret a la llibertat d'expressio. Clavar-se en la meua malaltia com ha fet la persona que en Twitter s'amaga covardement baix el malnom de NacionalismeValencia es una mostra inequivoca de la seua manca absoluta d'arguments. 
         https://twitter.com/AccioNV/status/890207339994906624

            La memoria selectiva pot ser un sintoma de senectut neuronal indici de que alguna cosa no funciona be. Uns atres, com els carrecs del PP, inclus el mateix Mariano Rajoy, l'utilisen per a esquivar respostes incomodes o evitar reconeixer la veritat.

            El cas de l'infame personage que s'amaga darrere d'un malnom per a insultar indiscriminadament i fer tota sort d'acusacions ─totes elles sense cap de fonament─ al partit Accio Nacionalista Valenciana, i a mi en particular, s'acosta mes al cas dels populars ─suponc que per la bona sintonia que manté en ells─.

 https://twitter.com/NacionalismeVLC/status/890214547692425216 

             Ya no recorda o no vol recordar ─que present estigue i fon nomenat com yo membre del Consell Nacional d'Accio Nacionalista Valenciana─, que el carrec de president que ostente va ser votat en assamblea general, ─en la que me presenti candidat a president a proposta seua─. 

            Des d'aquella assamblea ha plogut molt i en diferents ocasions en acabant d'uns resultats electorals no satisfactoris he posat el meu carrec a disposicio dels militants i en totes les ocasions m'han demanat que continuara.

            Les actituts autoritaries d'esta caparreta del valencianisme i expressions com "te vaig a fer president de tal poble" son seues, yo sempre he defes i practicat que siga l'assamblea quí decidixca sobre el seu president i els atres carrecs.

            Curiosament el personage en qüestio ataca a Accio Nacionalista Valenciana i en especial fixacio al seu president, es dir a mi, per unes publicacions en Twitter que feyen referencia a l'estreta relacio entre Som Valencians i membres del PP, en concret en Carmen Contelles, qui es passà per la fira d'entitats valencianistes parant a fer-se la foto i que li firmara un llibre Jaime Vicente Hurtado i intercanviaren mensages de "plaer" vid.

https://twitter.com/AccioNV/status/890164505388437504.

            Un nacionaliste (?!) atacant a un partit nacionaliste per cantar-li la gallina a un partit regionaliste... Tot perque no s'apliquen el conte de lo que prediquen quan parlen de "postureo" del PP.

            Lo afirmat es de traca. Lo mateix dona que entre en un grup de catalanistes i els tilde de "blavers, secessionistes". Clar que, atenent a la seua trayectoria, qualsevol dia ho fara.

            Acusar al nostre partit de regionaliste o espanyoliste descalifica a qui fa les acusacions. S'ha oblidat, una volta mes, que es el seu partit, al que ha eixit a defendre, qui s'autonomena regionaliste, perque considera que aixina pot atraure mes vots, i perque encaixa millor en la seua ideologia, ─en eixe orde─. Els principis i la seua fidelitat ad estos no es una de les seues virtuts.

            Per la boca mor el peix ─si no l'agarren en xarcies─.

            Posat a dir destarifos m'acusa de mentir. Està be que m'acuse. Lo que ell no sap es que el Twitter d'Accio el porten uns atres militants, la meua participacio es llimita a les publicacions automatiques que fa la nostra uep quan pengem un articul. Per tant, si lo de mentir es referix a lo publicat en el nostre Twitter, o lo que li han contestat, s'enganya. Igualment llança l'acusacio pero no diu en qué. No he trobat cap escrit en el nostre Twitter que no siga fidedigne i reflex de la veritat. De fet a les afirmacions fetes s'acompanyen imagens ilustratives que no deixen lloc a dubte.

            Analisem quí ment. Afirma que m'expulsaren de RePo, eixe partit al que ell califica de "ninunguis" ¿No es requisit per a que t'expulsen d'un partit militar en ell? Dificilment me poden expulsar d'un partit en el que lo mes que he compartit ha segut una coalicio que es va trencar pels reiterats incompliments dels acorts de la coalicio per part de RePo i sobre tot per la nostra fermea en la nostra oposicio a que anara en llistes ─el vicepresident de RePo en aquells dies─, Juan Carlos Ponce, per la seua vinculacio en el franquisme i les seues mostres publiques de la seua afeccio per esta ideologia antivalenciana.

            Nosatres anavem a eixercir el nostre dret a deixar fora de la coalicio a RePo per tots estos fets, pero no hi hague lloc a fer-ho. Benjamin Lafarga nos comunicà que ells abandonaven la coalicio just quan els ho anavem a plantejar.

            M'acusa d'haver segut expulsat d'AVANT. Una volta mes llança fum. AccioNV trencà la coalicio en AVANT a banda de pels reiterats incompliments dels acorts i compromisos del pacte de coalicio, per la manca de resolucio per part del partit AVANT davant de l'inclusio de representants de la división azul i de la Falange Española, en lo que se suponia era una manifestacio valencianista. 

            AccioNV denuncià lo que implicava esta participacio i AVANT, incomprensiblement en lloc d'alinear-se en nosatres ixque demanant disculpes "per si les nostres denuncies havien ferit la sensibilitat d'algu". Si ells consideren que l'extrema dreta te lloc en una manifestacio valencianista, nosatres considerem eixa actitut inadmissible per a uns companyers de coalicio, per tant, decidirem seguir cami en solitari i ser fidels als nostres principis.

            M'acusa d'haver segut expulsat del GAV. Normal que ho diga, es una constatacio de la seua manca d'integracio en el moviment valencianiste. Ell lo que es el Grup d'Accio Valencianista el coneix de llunt, per mig dels seus amiguets Juan Garcia Sentandreu, Manolo Latorre, P. A. i Ignaci Culla, pero lo que es el cos social no te ni idea. Sentandreu en son dia per mig de Manolo Latorre, me llevà de director del SOM, perque la llibertat d'expressio estava renyida en el pensament unic que ells propugnaven, i sent yo el director de la publicacio del GAV, sabien que dita llibertat estava garantisada. Cal recordar que almenys el dos expresidents no paguen quota i no pertanyen a l'associacio.

            Al GAV deixi d'anar yo, quan passà aço i l'associacio  ─baix la presidencia de Manolo Latorre─ a banda de transformar-se en ninot del proyecte politic de l'extrema dreta en caraça de valencianisme anomenat Coalicio Valenciana, es converti en un niu de jovenets de "gomina", bandera d'Espanya i braç alçat. 

 

Presentacio del llibre Cronologia Elemental de l'Historia Valenciana en el GAV, juliol 2017
Autor: Albert Cuadrado, presentador per conte del GAV: Miquel Real, soci
i exsecretari general de l'entitat

 

            Eixe no era lloc per a gent en ideologia com la meua. Una volta els indesijables personages han desaparegut de l'associacio, he tornat i he trobat les portes obertes de bat a bat. Sort que l'intent ─del pardalet que s'amaga baix malnoms─ de perpetuar a Sentandreu i als seus acolits en la junta del GAV fracassà, pese al soport directe seu i de membres de la directiva del seu partit a la candidatura dretosa.

            M'acusa d'espanyoliste i regionaliste. Tenint en conte que ell milita com a regionaliste i s'acompanya d'espanyolistes, resulta un poc estrany que acuse d'estes practiques a uns atres com a cosa negativa, ya que se supon que si ell ho fa, hauria de considerar esta una bona practica.

            Yo no ho considere aixina. No es necessari que ho diga. He actuat en tot moment en conseqüencia en lo que defenc. Repudiarem a RePo per la seua vinculacio en fascistes. Trencarem en AVANT per no condenar la participacio de fascistes en una convocatoria valencianista. Deixi el GAV per no admetre la deriva fascista impressa per Sentandreu i he tornat quan l'efecte Sentandreu desaparegue.

            El meu nacionalisme no es nou per a que cap persona me'l qüestione. Ho va fer u que ara milita en el PP. Afirmava que yo era poc nacionaliste; ho feu un atre que passà de nacionaliste valencià a ser militant del PSOE, i acabà en Compromís ─de nacionaliste valencià a regionaliste espanyol i catala─.

            Finalment un regionaliste que abans militava en AccioNV i baix un malnom que es diu "NacionalismeValencia" m'acusa de regionaliste. Sense dubte ell no hague de ser massa nacionaliste quan li pegà "la pataleta", renegà del partit i se n'ana per a crear-ne u nou de caracter regionaliste.

            Pensa el lladre que tots son de la seua condicio... A diferencia d'uns atres qui vos parla continua defenent lo mateix que ha defes sempre i aço se nota, no debades inclus els panques (del diari El Temps) nos consideren ─a AccioNV─ el partit que defen en mes força l'identitat de la llengua valenciana. Te nassos que NacionalismeValencia demostre mes ignorancia que el pancatalanisme, que en lo dit encerta plenament, nomes s'ha de saber llegir per a comprovar-ho.

 

Imagens: Twitter, AccioNV
                caparra, suproteccion.es
                fum, noticierodigital.com
                acte presentacio llibre en el GAV, archiu ACNV, X. Mir

 

Miquel Real