La culpa del deute valencià: l'infrafinançacio (I)./ Per J. Masia.

19/4/2022

         Me trobe en un déjà vu permanent. Fa molts anys, decades en algun cas, que explique conceptes que molts no volen entendre o ignoren. Com no hi ha articuls economics en el valencianisme, continue la meua travessia pel desert. Parlar sobre la taronja, les falles, la senyera i la llengua es important, si, pero els refregits no. Si innovem i tractem temes politics encara estaria millor, aço si, si volem aportar una cosmovisio valencianista i obrir-nos a les demandes de la societat, perque per a quedar-se com estem... No val copiar o reduir el discurs a una ideologia −la de sempre, de dretes, conservadora i neolliberal− si volem arribar a tots. La transversalitat no es parla, es practíca.

 

          La comissio d'investigacio de les Corts Valencianes que tracta d'analisar els contes de la nostra nacio conclogue que la major part del deute s'explica per tres fenomens relacionats en l'infrafinançacio (Levante, 28-3-2022):

 

          1. El traspas de competencies de l'Estat Espanyol a l'autonomia sense cobrir el gast que generaria (2001-2009).

 

          2. Un model de finançament autonomic (2009) insuficient.

 

          3. El pagament de credits i interessos per a front i mantindre l'estat de benestar.

 

 


finançacio per habitant ajustat 2001-2020

13.300

des del model de 2009

13.300

no s'actualisà a la poblacio creixent

3.300

prestams i interessos

6.643

           Per aço, el 73,6 % del deute es explicat pels factors senyalats, segons afirmà Francisco Pérez de l'IVIE (Institut Valencià d'Investigacions Economiques) que ademes afegi que la rao "No es por gastar más, sino a pesar de gastar menos." (ElDiario, 28-3-2022). Els ultims 40 anys han creat un gran forat, en una finançacio justa els numeros rojos serien 13.700 millons i no 52.301 (deute en el III Trimestre de 2021).

          Tenim el major deute per capita d'Espanya (48,6% del PIB, front al 27,1% de mija de totes les CCAA; Eleconomista, 31-3-2022).

             El Sindic de Greuges, Vicent Cucarella, afirma que el deute injust son 41.926 millons (77,9%) generats per l'infrafinançacio (Valenciaplaza, 12-4-2022).

 

             El deute aumentà 3.013 millons en un any, en el IV trimestre de 2021, alcançava la sifra de 53.820, nomes nos guanya en volum, en termens absoluts, Catalunya (82.369 millons), per contra, Madrit (34.409 millons) està prou millor per l'efecte capitalitat i el dumping fiscal que realisa.

 

             L'historia del maltractament no es nova... i s'explica perque casi un terç de la nostra poblacio son adoctrinats valencianets que nos sacrifiquen a tots, sense problemes, pel be de l'Espanya "una, grande y libre". Plou sobre banyat, a finals dels anys 70, la diferencia entre la mija espanyola i la de la nostra nacio era significativa. D'aquelles pols estos fancs. En el llibre de l'economiste valencià José Goerlich, El empobrecimiento valenciano: la renta y su distribución; pobreza y exclusión social en la Comunitat Valenciana (2017: 24), podem observar la deriva.

 

             Estem per baix de la mija de la riquea espanyola, a pesar d'aço, la nostra nacio, dona mes de lo que rep i aço es un esperpent sense cap justificacio economica. La metafora es molt senzilleta, fins a un menut de 3 anys ho entendria, ya ho expliqui fa temps (El presupost de 2016 i 13 Rue del Percebe), ningu donaria els seus diners a la comunitat de veïns per a que el president els repartira de forma arbitraria. Inclus fora de la nostra terra reconeix el deficit, l'expresident José L. Rodríguez Zapatero, el ministre popular Cristobal Montoro o l'expert Ángel de la Fuente que no s'explica el maltractament. Tot lo mon està d'acort, pero ningu fa res per arreglar-lo, el motiu es qué es inutill votar a inutils.

 

 

           J. Masia.

           IMagens: horussmartcontrol.com, INE.