La finançacio dels valencians (I) / J.Masia

20/2/2015

Hi ha una constant lluita entre els nacionalismes periferics i el nacionalisme espanyol -si, tambe existix- al voltant del repartiment dels imposts i la redistribucio. En els ultims anys a les reivindicacions tradicionals/populars/eternes dels vascs i els catalans s'han afegit unes atres comunitats autonomes per a reclamar mes inversio. Aço a la gent no li pareix interessar molt, pero clar, es un erro extremadament greu. Gracies a l'inversio sorgixen de sobte l'educacio, la sanitat, l'investigacio, les infraestructures publiques aixina com uns atres servicis del nostre de migestar. Si l'inversio es poca en la nostra nacio, no tindrem bones infraestuctures, les empreses no vindran aci perque la llogistica es un gast a considerar i la desocupacio no es solventarà. Si en lloc d'estar en urgencies 3 hores, n'estarem 9 en un box, perque no hi ha pressupost per a contractar a mes personal; no es receptaran medicines cares i bones per a malalties molt greus, aixina la gent morirà abans i viura en menys qualitat de vida. No es podran mantindre les llinies de l'hibrit valencià/catala en les escoles i a soles s'ensenyarà castella "per just dret de conquista", com escrigue, en el Decret de Nova Planta, Felip V per a anular l'autonomia i els Furs valencians. La seguritat es reduirà perque no es contractaran mes policies quan es jubilen i aixina qualsevol pot descobrir el per qué es necessari o important tindre una bona finançacio. Clar que u pot renunciar a viure millor, ofrenar noves glories a Espanya i patir les retallades, sempre i quan la seua personalitat tinga un component masoquiste patologic rellevant. Si es aixina els recomanaria que es compren un assot i que deixen de votar opcions que nos fan la vida impossible a molts. Sería un detall.

A major finançacio tindriem major capacitat d'inversio, per tant millorariem, fomentariem el benestar i la qualitat de vida dels valencians. ¿Cóm hi ha gent que renuncia ad est objectiu? ¿saben en quín lloc de finançament es troba la terra en la que viuen?

Per a calcular les balances fiscals existixen varies formules, pero fonamentalment, les mes acceptades son dos: el fluix monetari i la carrega-benefici.

1- Fluix monetari: son les inversions o els gasts que l'Estat central realisa en una comunitat autonoma. Per eixemple: una infraestructura, una autovia entre Valencia i Alacant.

2- Carrega-benefici: son les inversions que realisen en qualsevol lloc del territori espanyol i dels quals es beneficien tots els espanyols. Per eixemple: les millores de l'Escorial revertixen no a soles en els madrilenys, sino tambe en qualsevol atre espanyol perque van a vore'l i gojar d'ell. Aixina els gasts efectuats no es consideren que son d'una autonomia sino que es carreguen o repartixen entre totes les comunitats. Se consideraria que sería una inversio tambe en la nostra nacio perque els valencians som beneficiaris quan acodim a vore el monasteri. Lo mateix per a les inversions en les embaixades, en l'eixercit o qualsevol via d'acces a Madrit.

Estos dos models tenen resultats diferents i com tot en la vida pros i contres. Els nacionalismes periferics trien el fluix monetari i el nacionalisme espanyol elegix el de carrega-benefici. Crec que poden intuir ya quín es l'oficial per a calcular les balances fiscals.

Ya els alvance que els resultats per a la nostra Nacio son llamentables, en el patro que se vullga, inclus podrien vindre alienigenes de fora de la Via Lactea i aplicar el seu model econometric i arribarien a la conclusio de que estem infrafinançats sense cap criteri racional que ho justifique i la segona es que aci no hi ha vida inteligent perque seguixen votant als bochins del PP i el PSOE, els que nos han infrafinançat de forma sistematica. Un apunt, tampoc es racional votar a les marques blanques del nacionalisme espanyol mes ranci (Ciutadans, Vox, UPyD) pensant que faran alguna cosa diferent o em tocarà acceptar aranya com a animal de carrega del desert del Kalahari.

PD. Per a qui crega que son una opcio estos de les marques blanques poden vore en el canal Youtube d'Accio com es riuen de la cultura valenciana o seguir les declaracions publiques que fan. Si es valencianiste l'opcio es AccioNV, els següents partits politics no miren per la nostra nacio, ni per voste. Com l'informacio es poder, no renuncien a la seua, que no els manipulen.

1- Compromis i els països catalans

https://www.youtube.com/watch?v=QEhJHo28cnE

2- Pablo Iglesias (PODEMOS) en "La Tuerka" en el mapa dels països catalans

https://www.youtube.com/watch?v=V7K1VZvxQYE

3- Ciutadans i Vox rient-se de la llengua valenciana

https://www.youtube.com/watch?v=OeSTe_2Ihrg

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/fichaje-jordi-canas-ciutadans-parlamento-europeo-3678417

4- UPyD i le seues incoherencies: afirmant que pactaran en el PP i visitant la catalanista Academia Valenciana de la Llengua (AVLl). Mes de lo mateix.

http://www.eldiario.es/cv/Toni-Canto-UPyD-PP-CValenciana_0_356265062.html

http://www.laveupv.com/noticia/12198/toni-canto-visita-lavl-despres-de-dir-que-catala-i-valencia-son-llengues-diferents

 Image: Las Provincias, Alqueria

 J. Masia