La guerra civil: diacritics versus convergents (i IV) / J. Masia

8/7/2019

            Als que coquetegen i es creuen mes sabuts que ningu, no se sap molt be per quína rao empirica inexistent, se'ls menjaran pels garrons, seran els panolis utils o potser els quintacolumnistes del futur. 

            Sant Agusti escrivia que la clau en la mentira es l'intencio, imaginen quína sería la dels que viuen a costa del pancatalanisme quan nos deixaren la bomba de profunditat de la convergencia accentual, i damunt van mes pagats que pagats per ahi. No obliden la colaboracio memorable dels que els promocionaren ad nauseam, els que l'adoptaren i la difongueren, que estan per aci, inviolables com el rei i sense donar cap explicacio de la conducta lesiva i les amistats perilloses. Son prepotents, com el loro que anava per ahi dient que era el rei de la selva, fins que el lleo l'agarrà i li pegà una tana que el deixà mig mort. Quan es despertà es va vore dins de la gabia i pensà: ¡quín passo li haure pegat al lleo per a que m'empresonen! 

            Censurant als que els fan ombra son mes "grans". Ad alguns els agrada massa bufar en caldo gelat i no reconeixer els seus erros infinits en l'espai i en el temps. Pero lo pijor no es la falta d'autocritica, sino l'absencia total de critica del valencianisme contra personages que l'han enviat a lo mes fondo de l'infern. Si ni els folls es tiren pedres a la seua teulada, ¿per qué ho fa el valencianisme? Puix perque els ha pesat mes la dreta que el valencianisme, per aço no son valencianistes, son de dretes perque votar al PP es ser antivalencianiste ¿per qué LRP no es fa fotos en Mónica Oltra, dinen i sopen en uns atres com els pancatalanistes, que tambe son tan antivalencianistes com el PP? Puix perque no son de dretes.

              Ya saben lo que pesa l'ideologia conservadora. El regionalisme ho representa perfectament en el correlat de la patria "gran" sempre per damunt de la patria "menuda", lo mateixet es aplicable per als països catalans. Miren sino el perdo infinit o el chec en blanc que tenen els populars tempora temporum o la renuncia sense problemes a l'autonomia d'un regne en pro d'una vila com propon l'ultradreta. ¿Regnicoles en mans de vilans? Deu els cria l'ideologia els junta. Si la dreta es l'ideologia supraordenadora, hem de dir adeu a la bona frase i inaplicada per part de l'autor Carles Salvador: Valencia per damunt de tot. 

              Si no fem del conflicte, la consistencia, l'autonomia, l'espirit del temps, i l'estil de negociacio equitatiu el pa nostre de cada dia es millor anar-nos-en a casa, ¿ho entenen o no? Per ad aço es inevitable reflexionar lo util o inutil que son la RACV-LRP-PP per al moviment valencianiste, perque per al moviment populariste, de moment, son utils.

              La conspiracio del silenci que esteu practicant acriticament totes les entitats valencianistes es tremendament negativa, perque s'han de ficar damunt de la taula els problemes i no agranar-los baix de les catifes. ¡El cap està per ad alguna cosa mes que per a portar gorro o pinta! La negacio i el silenci no solventen res ni produixen la catarsis i la renovacio necessaria, pero la corda cada vegada apreta mes fort, es lo que te oblidar-se de les caracteristiques d'influencia. 

              Per si no ho tenen clar, els aporte no la meua opinio d'enfant terrible, sino els meus coneiximents d'estudis experimentals que conclouen que son absolutament contraproduents determinades actituts i accions "valencianistes", nomes es necessari obrir un llibre de sicologia social, ¡no cal pujar l'Everest! 

              Han d'elegir ¿claudicacio i silenci davant dels populars i adlaters o continuem la travessia pel desert? Si el volen en forma de dilema a resoldre: germanor o mes val a soles que mal acompanyats. Ni Pirro d'Elis, ni Sexto Empiric, ni est humil esceptic creguem que els burros volen.

 

            Image: YouTube, Sant Agusti i la mentira

 

J. Masia