La guerra nuclear i la follia dels politics (I)./ Per J. Masia

11/5/2022

El valencianisme s'ha caracterisat per rebelar-se contra la desinformacio i contra l'adoctrinament, almenys parcialment. Esta actitut si la mantinguera en unes atres arees el faría creixer considerablement, perque passaria de ser d'un moviment de reaccio a u mes proactiu en tots els ambits.

El filosof Edgard Morin nos recomanava pensar abans d'indignar-nos. Ya he escrit que es pot fer una llectura politica, llegal o racional i una atra ben diferent: geopolitica i crec necessari sumar perspectives en lloc de restar.

Que l'UE haja impost la censura dels mijos de comunicacio russos, en l'aquiescencia de la majoria dels mijos d'informacio-desinformacio occidentals, i acusar-los, nomes ad ells, de tergiversar es mentira. ¿Creuen que els mijos occidentals no manipulen? Ya es coneixen varios eixemples que trobarien si els busquen, pareix que Antena 3 es lider destacat, i si, manipulen, llavors ¿per qué no els censuren com als russos? ¡Ah, clar, que hi ha propaganda bona i roïna −perdonen vostes−.

Millor que la llibertat d'expressio es la llibertat de pensament, la primera està mes o manco garantisada −el codic penal establix els llimits−, la segona, es sempre mes dificil de desenrollar en un mon dirigit pel pensament unic neolliberal i la propaganda oficial. La llibertat d'expressio obliga a respectar al que pensa diferent, es un eixercici costos perque el mal gust o les opinions diferents no son delit.

La propaganda occidental, no censurada, com la dels mijos favorables a Russia, te un discurs monolitic: Putin es un sicopata, es cert, que no pareix molt aplomat. Pero es mes provable que siga un imperialiste al que l'engany de l'OTAN −incomplir la no ampliacio a països de l'est− li ha donat ales per a recuperar l'identitat de la gran Russia, l'orgull de superpotencia. La prova de foc es l'atac a un païs OTAN −que considere molt improvable−. Per cert, ¿no foren els malvats comunistes el que llançaren unes bombetes sobre la poblacio civil en Nagasaki i Hiroshisma?, ¿quànts escrits hi ha sobre la sicopatia de Harry Truman?

Els sicolecs sabem que no hi ha tants sicopates pel mon −encara que si molts en algunes caracteristiques tipiques com la poca empatia o la manipulacio, no hem d'anar molt llunt per a descobrir-los−, pero encasellar o sicologisar a un enemic en esta etiqueta reduix moltissim el treball d'argumentacio, d'enteniment i naturalisa a l'oponent. El biaix d'atribucio fonamental implica eliminar de l'explicacio conductual les variables ambientals, tant o mes importants que les sicologiques.

La CIA estudià les greus malalties sicologiques que deuria de tindre ETA i descobri que no mes que la poblacio general. Tot el que estiga en contra de les nostres idees o utilise instruments illicits no tenen perque ser sicopates, estos, al contrari que els sicotics, si que coneixen la realitat. La poca empatia (en un una prova diagnostica −PET−, s'observa que el lobul prefrontal no conecta en l'area emocional: lo que pensa ho fa, sense valorar les conseqüencies perque nomes li interessa satisfer la seua pulsio), la cosificacio i els assessinats pareixen dibuixar el perfil d'un fanatic imperialiste conservador. Si, nomes cal llegir el seu programa electoral i saber que el partit comuniste està en l'oposicio, que deixen de dir destarifos sobre la seua adscripcio ideologica que fa mes d'una decada es coneix. L'ultradreta es molt fan del president rus i no sera per ser comuniste... ¡ai, mare! El sistema economic rus es neolliberal i Russia Unida −el partit de Putin− es declara oficialment conservador, des de 2009. Pero ningu ha manipulat, al mentir i adscriure'l al comunisme de forma gratuïta, sicologisant-lo i utilisant la propaganda. Ningu. ¿Era precis? Yo crec que no, que en la veritat per davant millor, pero en esta histeria belicista (aixina la nomena encertadament el coronel Pedro Baños) i, al mateix temps, la moralina en cantitats imprevisibles i incalculables ¿pot construir-se un retrat ajustat de Putin?, ¿quí està construint a l'enemic?

Les mides economiques faran mal a tots, en especial a la poblacio russa, esta vella estrategia instrumentalisa a la poblacio per a que es revele contra el mandatari. Es tan vella com poc util, tampoc funcionà contra Sadam Hussein. Est assunt no pareix despertar ninguna reflexio en la moral humanitaria demostrada, la que tenim ultimament, clar, perque es moralina, falsa moral. Els recorde que el fi no justifica els mijos i aço val per a tots, revisen els imperatius categorics d'Inmanuel Kant urgentment. ¡Que els russos tambe tenen els ulls blaus i el cabell ros! Pero com son comunistes... ya. La llegitimitat moral s'obte d'evaluar i criticar per igual. L'asimetria valorativa o la doble vara de medir es manipulacio.

El filosof Gaston Bacherlad dia que el simplisme no es simple, es una simplea, i el sicolec Paul Watlawick nos avisava dels efectes perniciosos de les terribles simplificacions o que mes de lo mateix no es la solucio. Este no es el cami.

 

J. Masia

Imagens:dopl3r.com, xataka.com