La manca de vergonya feta Llei

6/10/2014

El tracte als expresidents autonomics varía, i molt depenent de si es tracta d'una autonomia o d'una atra: Asturies, Arago, Murcia, Balears, Cantabria i Canaries no reserven cap de privilegio als seus exmandataris.

Els mandataris valencians es troben dins dels qui es pugen al carro de viure a costa dels ciutadans una volta ha cessat la relacio "laboral" del molt Honorable Senyor President. En el cas valencià l'expresident passa automaticament a formar part del Consell Juridic Consultiu, en caracter vitalici, en dret a Secretaría i chofer. L'assignacio per ser membre del Consell Juridic Consultiu puja a vora 50.000 euros anuals, a lo que devem afegir vora 83.100 euros de despeses per assignacio a la Secretaría (48.570 euros) , mes l'assignacio al chofer (34.500 euros).

Camps (PP) es l'unic expresident valencià que s'ha acollit ad estos beneficis, renunciant (per la Llei d'incompatibilitats) a la seua retribucio com a diputat en les Corts Valencianes 36.000 euros, en favor dels vora 50.000 que rep del Consell.

El cas valencià es veu superat pel d'unes atres autonomies com la catalana a on l'expresident rep una assignacio de 86.400 euros anuals mes una Secretaría en despeses per valor de 175.000 euros anuals en el cas de Pujol i de nomes 100.000 euros en el cas de Montilla que va renunciar a la seua retribucio com a expresident. En La Mancha els exmandataris poden fruir d'una Secretaría en dos persones, Chofer, servici de seguritat, despeses que en total pugen vora 160.000 euros anuals. Els populars de la Mancha, feren una proposta per a erradicar estes despeses pero el vot en contra dels socialistes ho mante a dia de hui. Diferent criteri tenen els populars de Madrit que no llimiten els privilegis al Cap del Consell sino que ho fan extensiu a tots els seus membres en caracter vitalici, i en una assignacio de 8.500 euros bruts mensuals (5.500 nets) per reunir-se una volta a la semana com a membres del Consell Consultiu de la Comunitat de Madrit, entitat a la que se pot accedir en caracter vitalici en haver format part de l'Eixecutiu regional de Madrit.

Passats uns anyets, a on l'alternancia canvie als dirigents i mandataris, els presuposts es voran seriament compromesos nomes en atendre els sous vitalicis de tots els agraciats en estos carrecs. Ara quan els vinga un ciutada d'a peu, que li expliquen que ha de treballar fins als 68 anys per a tindre dret a una pensio, afegint el cotisar un minim de 30 anys per a no vore la seua pensio reduida drasticament.

Accio Nacionalista Valenciana adboca per la supressio de tots estos privilegis vitalicis, completament injustificats que son una carrega insofrible per a l'erari public en detriment dels drets dels ciutadans. Volem ser igual de dignes que Asturians, Aragonesos, Murcians, Balears, Cantabros i Canaris.

http://www.elmundo.es/espana/2014/10/04/542e3030e2704eab518b456d.html