L'Estat terroriste /J. Masia

12/12/2014

Fa decades Noam Chomsky escrivia sobre les actuacions militars dels EEUU o les transnacionals. El temps, com diuen, coloca a cadascu en el seu lloc, aixina ha segut.

EEUU es la major nacio criminal de l'historia de l'humanitat. Les transnacionals son psicopates com demostra el documental "Las corporaciones ¿Instituciones o psicopatas?", com a mostra un boto, Bhopal, pero l'ignorancia es pot curar llegint. 

No cal anar molt llunt, trobem terrorisme d'estat en els GAL, grups d'inutils assessins a carrec dels governs espanyols per a acabar en ETA. Trobem la llei d'amnistia dels franquistes exonerats de les seues responsabilitats que viola qualsevol acort internacional ratificat per Españistán. Sí es cert, som la locomotora d'Europa: cap fasciste ha vixcut i viu millor que aci.

Nos alcem un atre dia en que la CIA alimentava rectalment, torturava, mutilava... be lo de sempre, i la resolucio es tancar la pagina i no jujar a ningu. El Nobel de la pau fa cara de compungit, al fiscal de l'Estat ni se l'espera i per si faltava alguna cosa seguixen anant a la caça del negre... pobre, no es nou, tiren d'hemeroteca, practica sistematica i regular com les tortures de la CIA. La gent s'escarota dos dies i tot continua igual... fins a la proxima. La tortura es cosubstancial a l'activitat de la CIA i disponen d'un manual antiquissim (de fa 50 anys nomenat KUBARK), fins un chiquet de 7 anys llegint-se'l, podria aplicar-la. Aixina que no cola lo publicat que si una empresa externa, que si un grup de psicolecs ara l'aplica.

En este mon de les devolucions d'immigrants -illegals per ser en calent-, en les fronteres movils d'Espanya, se tria entre democracia o fascisme. La llei mordaça es un atre eixemple a on la policia podra ficar sancions administratives fins a 30.000 € per desobeir-los. La llei de la dependencia se l'han passada per l'arc del triumfo, per molta llei que siga, l'austericidi està matant i disminuint la calitat de vida. I no son els damnificats els que han vixcut per damunt de les seues possibilitats, qui no s'ho crega que busque "corrupcio" en qualsevol buscador.

Les formes de violencia s'han tornat simboliques i institucionals, ya no es comu matar a "diestro y siniestro" si no t'agrada jugar en drons, estes practiques son invisibles a la majoria d'ulls que per deformacio ideologica o moral no volen vore, perque es viu millor en el mon de l'ignorancia. Alguns poden renunciar a ser conscients de lo que ocorre, alguns poden obviar la defensa del seus drets civils a canvi de poder navegar per la web espiats per Obama, alguns voten a partits politics que aumenten el mal al que someten a la poblacio i son corresponsables de l'eliminacio de la ret de seguretat per a protegir als desvalguts.

EEUU comet exactament totes les barbaritats dels grups terroristes i un poquet mes. Ademes en la seua caraceta de democracia fan creure lo que no son. Ya els haguera agradat a estats totalitaris com la URSS i als seus satelits, a la Cheka, a la Securitate o a la Stasi tindre les mateixes ferramentes de control absolut a lo 1984 que apliquen els EEUU everyday. ¿Per qué uns son democrates i els atres uns dimonis? La documentacio i les proves son immensament aplastants -no les busquen en el BOE-. El dia dels drets humans hauria de ser una reflexio, una revisio, una introspeccio sobre el mon que volem, la mentira, l'ignorancia i l'autoengany no caben en el meu.