Llegendes urbanes del valencianisme (i II) / Per J. Masia

5/12/2019

             Comencem pel segon estupit argument la declaracio de "anti" o "pro" que hauria de quedar reservat nomes a casos extrems, perque si no es fa aixina es molt provable que estes etiquetes siguen utilisades en la propaganda per a desacreditar a un atre grup. El modus tollens (la refutacio per excelencia) espera a cada una de les mentires, a les generalisacions o els oblits, com la coneguda com a cherry picking, es dir, una seleccio de casos favorables ignorant els que no te convenen, es causada pels pensaments deformats de filtrage i sobregeneralisacio.

              Anem al cas practic, ¿el catalanisme es un moviment positiu? Clar que si, nomes fa falta mirar els llibres publicats, les organisacions que fomenten la defensa i us del catala, la seua consciencia nacional –que m'encanta i que possibilita la seua riquea cultural i diferencial–, etc. ¿El catalanisme es un moviment anti? Puix tambe, quan criden "Espanya ens roba" o els tuits xenofops del president supremaciste catala contra espanyols ¿qué son? Yo no m'atreviria a catalogar com anti ni pro al catalanisme, no es un debat serio ni informatiu perque l'etiqueta es propagandistica, es un esterotip. Tenen com tots els grups una part anti i una atra pro.

              Si revisarem les comunicacions intergrupals descobririem que com molt be senyala Edgard Morin en el principi d'identitat es troba el principi d'exclusio: yo soc yo perque no soc tu, yo t'excloc a tu per a poder ser yo, l'alteritat no pot ser la yoitat. La creacio de l'identitat social es un proces dialectic a on la comparacio social juga un paper ben important.

              Nomes en casos lluntans o excepcionals tindria sentit la catalogacio, sempre concretant l'area d'accio, si que podem afirmar que el "facherio" es anti, perque es situa contra l'immigracio, la violencia de genero o l'homosexualitat. Hem de tindre una visio holistica, obviar o amagar lo positiu o lo negatiu es incorrecte, una atra cosa es la balança valorativa. Un atre recurs manipulatiu es l'exageracio, la sobregeneralisacio o el pensament catastrofic en la presentacio de noticies.

              Lo primer es saber que els que utilisen els termens anti o pro solen tindre intencions malicioses, perque la majoria de grups mantenen una conversacio dialectica entre identitats (anti i pro). Anar contra un fet historic, llogic i sicologic mes que demostrat me toca una miqueta la moral. A lo millor en l'informacio que em passen agarrare un dia i ficare noms i llinages i començare a deconstruir arguments i demostrare la burrera internautica generalisada. No sería rendable ni es mereixen que perga molt de temps pero sería didactic i just. Alguns pensaran que si fera aço sería anti mentres que uns atres diran que es pro perque ensenyare les falacies, els pensaments deformats i l'estil de comunicacio que hi ha darrere i ad algun rei el voran nuet.

 

             L'adequacio a la realitat, l'analisis de les proves empiriques i el respecte a la veritat son principis virtuosos de l'investigacio cientifica que haurien d'arribar a qualsevol persona. Com que tambe els he fet meus, em molesten fins a l'extrem els mentirosos, aixina que com tot el mon sap estic dipost a perdre una miqueta de temps i diners en deixar-los en el cul a l'aire, ya saben que s'agarra abans a un mentiros que a un coixo. Sempre quedaran els feligresos que no voran la biga en l'ull propi i es que la creença patix una desviacio autoconfirmatoria i la brillantor intelectual escasseja, per a qué nos anem a enganyar.

              Un minoria nomica que vullga un canvi, influir en la societat, ha de tindre una solida base de principis etics i una obligacio permanent en la veritat, a banda de complir en unes caracteristiques que han segut ratificades experimentalment (consistencia, coherencia, creacio de conflicte, anar en l'espirit del temps –zeitgeist–, etc.). Si no donem eixemple en la nostra conducta serem iguals que els nostres opositors, ningu podra reclamar que som millors i llavors hauriem de respondre per a qué estem.

              Es necessari fer una profunda revisio de les idees dominants de forma critica i ficar-se les piles. Aixina estaria una miqueta mes a gust, ho agrairia i ho agrairien, estic convençut. Si de veres volen alvançar, es necessari admetre que la construccio d'un edifici li la deixarém a una arquitecta i voldran que els opere una meja, no un chaman o venedor de fum. I per consegüent, si volen ser especialistes en la deteccio de la manipulacio he donat alguns noms pels quals podien començar, sería una idea delirant que una alce un edifici sense preparacio especifica o opere un tumor sense ser cirugiana, no, no acceptare polp com animal de companyia.

 

             El 70 % creuen reconeixer una falsa noticia per ciencia infusa, la realitat fica a cadascu en el seu lloc, es precis una alta competencia tecnica que no es comuna ni s'ensenya. Està clar que nos agradaria ficar-nos en mans de professionals i no d'aficionats. L'oracul de Delfos li revelà a Socrates que era el mes sabut, i no precisament per lo que sabia, sino perque sabia lo que no sabia, perque era conscient de les seues llimitacions. ¿A ón estan els socratics?

Imagens: Pixabay-Gerd Altmann, pixabay-skeezy

J.Masia