Lo Rat Penat fomenta el pancaespanyolisme (I) / J. Masia

4/5/2024

           El pancatalanisme, politic, institucional, editorial, escolar, universitari i mediatic ha arraconat la teoria valencianista ocultant-la o ningunejant-la sistematicament en el curriculum i la societat. Pijor encara es observar cóm es neguen drets a persones o entitats, per eixemple quànts valencianistes hi ha en les facultats mes pancatalanistes. Hi ha una tria ideologica com en les millors dictadures i un atrincherament cognitiu en algunes facultats impropi d’una ciencia en consciencia.

La creacio de la caixa de Pandora, la AVLl, contà en l’inestimable colaboracio del que fora deca de la RACV, Xavier Casp, i companyia llegitimaren i oficialisaren per primera volta la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans, la normativa consolidada de les bases del 32. Fon creada pel PSOE i el PP, i pareix que sempre he de recordar que fon el PP l’instigador per a contentar a Jordi Pujol i que pactara en José Mª Aznar. Es absolutament mentira l’enunciat regionaliste: ‘les esquerres son pancatalanistes’ ¡perque la dreta tambe ho es! Esta visio parcial, manipuladora, interessada i selectiva està amplament difosa tambe entre l’ultradreta local. Regionalistes i extrema dreta pensen igual.

He demostrat de forma irrefutable que el PP i VOX son pancaespanyolistes (he escrit molts articuls en la uep de ACNV que poden consultar). El fet es que els molts carpetovetonics escriuen en catala mentres s’emboliquen en la bandera d’Espanya i afirmen ser valencianistes −un triplepensar de manual, George Orwell es quedà curt−. Estes ideologies foranees junten lo millor de cada casa i encara alguns panolis se’ls creuen, es una qüestio de mala fe o de burrera supina que te sempre el mateix efecte: la despersonalisacio i l’autoodi.

La penultima, perque mai hi ha una ultima per a les centenaries entitats populars (del PP i ara tambe de VOX), es l’enessim cas de contacte entre Lo Rat Penat (LRP) i els traïdors a la nacio valenciana. Elegiren com a regina dels Jocs Florals (JJFF) a una directora general que treballava en la Conselleria de Cultura de Maria J. Catalá, la que regava de subvencions al pancatalanisme. Si no era suficient en la banderilla encara faltava la punchada.

Els regionalistes o valencianets triaren com a mantenedora a l’alcadesa de Valencia −que fa honor al seu llinage−, al remat, premien a destacats personages que escriuen en catala i crearen la AVLl. Els merits que LRP ha d’haver considerat en la seleccio han segut necessariament llorejar la catalanisacio que mantingueren i reforçaren en el sistema educatiu. A no ser que, i com ha ocorregut, han utilisant una miserable tecnica de la mentira com es l’ocultacio i el doblepensar. Els que volen al PP en el poder son empapussats i tenen el fege reventat com les oques per a fer fuagras. Este partit s’ha atrevit a anar mes alla de lo que feu el malvat i pancatalaniste PSOE.

¿Per qué alguns que van de valencianistes oculten i obliden sempre aço? No son millors, ni de llunt, als que critiquen. ¿Per qué els seguidors de LRP o la RACV toleren i no critiquen aço? Puix perque majoritariament son de dretes i mentirosos i no se en quín lloc son valencianets, perque un valencianiste, per definicio, no pot premiar a dos pancaespanyolistes.

Repetixc, la cançoneta de que l’esquerra es pancatalanista oculta sempre que la dreta tambe ho es, resulta fatigosa. Ademes, la dreta te millor bagage en fotre als valencians, no son valencianistes perque fan pancatalanisme. No queden llunt els valencianets que una i atra volta nos han venut al PP com la solucio de tots els mals de l’humanitat, començant per l’expresident de LRP, Enric Esteve, en 1999 i que fon ben recompensat per les faules a favor de la suposta valencianitat d’Eduardo Zaplana, que secundaren, mes tart, entre unes atres perles, academics de la RACV. El coctel de drogues alucinogenes mes potent de l’humanitat no te podria fer vore aço, per tant, no era el motiu l’adiccio sino l’interes crematistic lo que movia ad estos egregis furtamantes. L’historia no es historia, es present i futur, perque es repetix en bucle.

Que no continuen mentint perque em tenen fartissim. La colaboracio en pancaespanyolistes es sempre nefasta, pero son adictes a rebre pobres subvencions i, per aço, es conformen en ser els amos del cada vegada mes menut carchofar. Lo que fan es vendre el valencianisme per un plat de llentilles, ¿es pot ser mes patetic?

Alguns es pregunten per qué els partits politics valencianistes no alcen un gat pel rabo. ¡Mare meua, quànta infinita i activa ignorancia! Lo de la consistencia i l’autonomia, que explique des fa mes d’un quart de sigle, els entra per una orella… o els sona a fisica quantica i es que d’a on no n’hi ha, no es pot traure.

Imagens: archiu ACNV