Miquel Real: ACNV reclama una reforma integral del Tribunal Constitucional

14/1/2014

Tribunal Constitucional

¿Qué es el Tribunal Constitucional? Es un orgue politic a on s’esmena la plana als tribunals juridics, es dir, aquelles sentencies que son juridicament correctes pero politicament, molestes, perque van en llinea contraria a lo que dicta el govern o la majoria implicita dels partits centralistes. Des d’este ¿tribunal? es tiren per terra les argumentacions juridiques i les sentencies que son la garantia del nostre orde constitucional.

La creacio d’este alt tribunal tira per terra la denominacio i la rao de ser del Tribunal Suprem. Suprem vol dir lo maxim…  El Tribunal Suprem es el orgue constitucional d’Espanya que es troba en lo mes alt del Poder Judicial. Es el tribunal superior en tots els ordens, a excepcio de lo dispost en materia de garanties constitucionals la qual responsabilitat recau en el Tribunal Constitucional, alie al Poder Judicial.

Efectivament, les garanties constitucionals no estan subjectes a dret, ya que l’orgue que las tutela es alie al Poder Judicial.

Tenint en conte que els grans partits controlen als components de l’alt Tribunal Constitucional, designant-los i assegurant-se la seua quota d’ascripcio de components, tenim com a resultat un orgue no judicial que rectifica les sentencies judicials a mandat d’aquells que els han acomodat en el carrec.

El ciutada que reivindica els seus drets davant dels tribunals de justicia, perque els partits majoritaris en el parlament han vulnerat els seus drets, i no li queda mes eixida que pleitejar per a fer valdre els seus drets, es troba que en acabant de guanyar en totes i cadascuna de les instancies judicials, obtenint sentencies que recolzen i donen consistencia als seus requeriments, es troba en que no li val de res tindre rao i que els tribunals se ho reconeguen, perque a la fi, els mateixos politics que vuneraren els seus drets, invalidaran les sentencies, per mes que tinguen una base juridica indiscutible, i faran valdre la seua posicio, que va ser la que motivà el litigi.

Es el cas de la presentacio d’una reclamacio davant dels tribunals per la Llengua Valenciana. Tots els tribunals juridics donaren la rao als demandants, fins arribar a la sala no adscrita al Poder Judicial, a on decidien els mateixos contra els que anava la demanda. “Inexplicablement” aquells contra els que anava la demanda es posicionaren contra els demandants, donat com a resultat l’anulacio de totes les sentencies juridiques ben argumentades contraries ad ells, i lo que es pijor, creant jurisprudencia, en vitut de la qual, les reclamacions posteriors tambe seran desestimades.

Des d’Accio Nacionalista Valenciana propugnem una reforma integral del Alt Tribunal Constitucional  atenent a la seua composicio sometent-lo al Poder Judicial o be la seua desaparicio com orgue desvirtuador del dret i corrector de juges deixant com la mes alta instancia al Tribunal Suprem.