Nou Bisbe valencià en l'Arquebisbat

5/10/2014

Ha segut nomenat un nou bisbe en l'arquebisbat de Valencia i en este cas ha recaigut en les mans d'Antoni Cañizares, originari d'Utiel, i per tant valencià. Hem d'alegrar-nos de que siga un bisbe valencià, front a la tradicio de l'iglesia, acostumada a portar aci bisbes extrarregnicoles, puix tindra mes sensibilitat cap a tot lo que siga valencià.
Segons la web Huffington Post, el nou bisbe es conservador, lo qual pot donar lloc a desavenencies en la curia romana mes tendent cap a l'aperturisme.
La carrera de Cañizares, segons l'archidiocesis de Valencia, se pot resumir dient que:
Naixque en la localitat valenciana d'Utiel el 15 d'octubre de 1945. Cursà els estudis eclesiastics en el Seminari diocesa de Valencia i en l'Universitat Pontificia de Salamanca, en la que obtingue el doctorat en Teologia, en especialitat de catequetica. Fon ordenat sacerdot el 21 de juny de 1970.
Els primers anys del seu ministeri sacerdotal els desenrollà en Valencia. En acabant se traslladà a Madrit a on se dedicà especialment a la docencia. Fon professor de Teologia de la Paraula en l'Universitat Pontificia de Salamanca, entre 1972 i 1992; professor de Teologia Fonamental en el Seminari Conciliar de Madrit, entre 1974 i 1992; i professor, des de 1975, de l'Institut Superior de Ciencies Religioses i catequesis, del que tambe fon director, entre 1978 i 1986. Eixe any, l'Institut passà a denominar-se «Sant Damas» i el Verdanc Cañizares continuà sent el seu maxim responsable, fins a 1992. Ademes, fon coadjutor de la parroquia de "Sant Gerart", de Madrit, entre 1973 i 1992. Entre 1985 i 1992 fon director del Secretariat de la Comissio Bisbal per a la Doctrina de la Fe de la Conferencia Bisbal Espanyola.
El Papa Joan Pau II li nomenà Bisbe d'Avila el 6 de març de 1992. Rebe l'ordenacio bisbal el 25 d'abril d'eixe mateix any. El 1 de febrer de 1997 prengue possessio de la diocesis de Granada. Entre giner i octubre de 1998 fon Administrador Apostolic de la diocesis de Cartagena. El 24 d'octubre de 2002 fon nomenat Arquebisbe de Toledo, seu de la que prengue possessio el 15 de decembre d'eixe mateix any. Fon creat Verdanc pel Papa Benet XVI en el Consistori Ordinari Public, el primer del seu Pontificat, el 24 de març de 2006.
En la Conferencia Bisbal Espanyola ha segut vicepresident (2005-2008), membre del Comite Eixecutiu (2005-2008), membre de la Comissio Permanent (1999-2008), president de la Subcomissio Bisbal d'Universitats (1996-1999) i de la Comissio Bisbal d'Ensenyança i Catequesis (1999-2005).
 
 
Foto: