Nous aires per a l'energia verda valenciana

22/9/2015

La gran noticia es que l'autoconsum deixarà de ser allegal en Valencia. La Generalitat ho te clar i aposta decididament per que els ciutadans valencians puguen tindre les seues propies instalacions d'autoproduccio d'energia electrica i que puguen fer-ho sense cap impediment. D'esta manera es posen en marcha mides per les quals ya apostaren Accio Nacionalista Valenciana i la Federacio AVANT, en el seu programa electoral.

Fins ara les menudes instalacions d'autoconsum no podien estar regularisades. L'anterior Govern de Fabra interpretà a la seua manera la Llei del Sector Electric i deixà a totes les instalacions sense entrar en funcionament. Esta era una mida sense trellat, tenint en conte la gran cantitat d'hores de llum que te la nostra terra a l'any, la qual pot supondre, a la llarga una gran cantitat d'energia i un gran aforro per als consumidors. Atallar este potencial es dictaminar en contra del ben comu.

Pero ara, el nou Govern te l'intencio de pegar la volta a la situacio i agilisar els tramits per a que totes les instalacions d'autoconsum formen part del sistema. De moment la Generalitat ha pres la decisio verbal de fer-ho, i ara està estudiant les distintes vies per a conseguir-ho.

Una d'elles passa per la tramitacio de l'instalacio. Es dir, no tindre que esperar a que reba el vist i plau administratiu i en nomes notificar-la entraria directament dins del sistema i es llegalisaria. Es lo que volen fer, per eixemple, en les instalacions ya construides i que no tenen previst abocar la seua energia a la xarcia, instalacions independents que s'autoproduixen l'energia per al seu consum sense tindre que tirar ma de la xarcia.

Segons ha explicat la secretaria autonomica d'Economia Sostenible i Sectors Productius, María Josep Mira, al diari madrileny “El Mundo”, el canvi profunt sería en les instalacions que aboquen a la xarcia, que com diu la Llei del Sector Electric han de passar per un tramit major, i formar part d'un registre. La seua agilisacio sera el canvi estrela per a l'autoconsum en tot el territori valencià.

Per ad aixo es fixaran en lo que fan unes atres autonomies, que sense botar-se l'actual normativa, han conseguit llegalisar les instalacions dels seus ciutadans.

Es tracta d'agilisar els tramits per a que se puguen posar en marcha les instalacions ya construides i que les noves ho facen de la forma mes rapida possible. Per ad aixo, el nou Govern valencià no fara una llei com en el cas de Murcia, que puga ser rebujada pel Govern, i esperarà a que Industria aprove a principis de setembre el Real Decret d'Autoconsum. Quan esta norma estiga vigent, la Generalitat estudiarà la forma llegal d'ajudar als autoconsumidors valencians. D'esta manera es posaria en marcha les llinies ya establides des de fa temps per partits com Accio Nacionalista i la Federacio AVANT.

El passat 7 d'agost, la Consellería d'Economia, en el seu conseller al cap se reuni en els representants de l'associacio Avaesen per a començar a treballar en el desbloqueig de l'autoconsum en el territori valencià. D'esta manera s'agilisaria l'aforro en la factura electrica, que en l'ultima decada no ha fet una atra cosa mes que pujar.

 

Albert Cuadrado

 

 

Fotos: torre electrica i panells solars (Pixabay) en “Imagens”-”Fotos web”-”Carpeta comp...”-Dropbox. Grafic Hartos.org