Ordenança contra la proliferacio de locals d'oci en Russafa

18/11/2014

Fre als restaurants i locals d'oci en el barri de Russafa. Urbanisme aprova un pla especial per a llimitar locals per proximitat. L'intencio es "assegurar el descans als veïns", se fa quan el barri ya està saturat.

La Comissio d'Urbanisme de l'Ajuntament de Valencia ha aprovat el Pla Especial de Russafa i la creacio d'un nou parc en el districte de Jesus ademes de donar conte de les actuacions en "les Covetes de Sant Joan", segons ha informat el consistori en un comunicat.

La Modificacio puntual de les Ordenances de l'ambit del Pla Especial PEP-2 (Russafa-Sur) regula l'implantacio de noves activitats recreatives i establiments publics en la zona i llimita el seu numero en base a la proximitat o densitat de locals en l'actualitat.

El regidor d'Urbanisme, el transfuga Alfonso Novo, ha afirmat que Russafa "ha canviat considerablement i a millor pero lo que tampoc pretenem es que es genere una excessiva concentracio que pose en risc tambe el descans dels veïns", afirmacio feta una volta dita concentracio excessiva es una realitat.

Aixina, les ordenances de l'ambit del Pla Especial PEP-2 dellimiten el numero maxim de locals de cadascun dels grups en circuls de distancies concretes, aixina com la distancia entre locals per cadascun dels grups d'activitats que s'organisen en funcio de l'horari de tancament.

Per al primer grup, format per restaurants, cafes, bars i cafeteries, s'establix un maxim de 9 locals en un circul de 80 metros de radi.

En el segon grup, format per, discoteques sales de ball o pubs, es podran ubicar un maxim de 2 locals en un circul de 200 metros de radi.

----------------------------------------------------------------------------------------

Accio Nacionalista Valenciana considera que es un desgavell el no tindre una ordenança unificada per a tota la ciutat; el fer ordenances especifiques per a zones o barris, una volta la situacio que es vol regular, ya està descontrolada, no resol el problema ni dona el servici que el ciutada precisa. La previssio i planificacio ha de ser la norma, i les ordenances han de ser comunas per a tot l'ambit municipal.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/11/17/546a2fbfca47415a3c8b45a1.html

Foto: www.levante-emv.com