Preambul programa electoral (actualisat al 2018)

 

            ACCIO NV es constituix com l’unica força politica valenciana entregada exclusivament a millorar, enfortir, defendre, engrandir i gestionar tots els interessos dels ciutadans valencians i del Regne de Valencia. 

            ACCIO NV naix en la ferma vocacio de servir als ciutadans i al Regne de Valencia, des de l’absoluta responsabilitat personal i colectiva, des de la completa implicacio en els problemes, inquietuts, proyectes i realitats de qualsevol indole i des de la dedicacio mes honesta i transparent en l’objectiu d’oferir solucions i alternatives reals a la societat valenciana.  

            ACCIO NV la conformem un equip de ciutadans valencians convençuts de que el Regne de Valencia pot i ha de recuperar el seu prestigi i proyeccio, per a convertir-se de nou en un territori de referencia estatal i europea. La nostra admirable historia, creativitat, treball i capacitat de superacio com a Poble, son les millors garanties de progrés i prosperitat que la societat valenciana precisa per a dinamisar el nostre present i proyectar el nostre futur. 

            En ACCIO NV desenrollem la nostra proyeccio i treball en tot l’ambit autonomic valencià. Totes les nostres accions estan i estaran sempre subordinades al compliment estricte d’est ideari i a la consecucio de totes les propostes destinades a priorisar els interessos de la societat valenciana per damunt dels personals i del mateix partit. 

<<<Tornar a l'Index