Propostes audiovisuals (actualisat a l'any 2018)

  1. Modificar la Llei de creacio de la radio i televisio publica valenciana garantisant la no ingerencia del poder politic en la programacio.
  2. Implementar una gestio interna totalment professional i independent, fent-ho realitat a través de la convocatoria d’oposicions per als carrecs directius, establint requisits i temari basats en la millor preparacio, qualificacio i adequacio per assumir:
    primer, les responsabilitats propies d’un mig de comunicacio public i plural.                                                                                    segon, la direccio en la programacio que s’adeqüe al nostre Estatut, historia i identitat genuïnament valencianes.                        tercer, l’administracio eficient i transparent que requerix qualsevol institucio publica, pero mes encara aquella que difon i promou la realitat de la societat valenciana en tots els seus aspectes.
  3. Potenciar i promoure la produccio audiovisual dels creatius valencians.

<<< Tornar a l'Index