Propostes de caracter fiscal (actualisat a 2018)

 

  1. Propondre al Govern de Madrit, el desgravament de les reformes i reparacions menors en vivendes particulars, al mateix temps que l’aument de les sancions fiscals a les empreses i professionals que treballen sense tributar. D’esta manera estimulem els treballs per chicotetes empreses, favorim als propietaris particulars i prevenim, o sancionem en el seu cas, als possibles defraudadors del sector.
  2. Propondre al Govern de Madrit, el desgravament del lloguer tant per a propietaris com per a inquilins, tant en vivendes habituals com eventuals o vacacionals. Sempre desgravant mes als inquilins que als propietaris. D’esta manera impulsem el lloguer de vivendes i prevenim, o sancionem en el seu cas, l'economia sumergida que existix en este sector. 
  3. Defendre i propondre al govern de l’Estat: una nova regulacio del pagament de la quota d’autonom, adaptant-la als ingressos reals i no a les estimacions; que no s’haja d’abonar l'IVA fins que no se cobre.
  4. Exencio fiscal per als ingressos obtinguts a través de premis i reconeiximents a l’innovacio i investigacio.  

<<< Tornar a l'Index