Propostes de reformes llegislatives (actualisat a 2018)

  1. Afrontar i arbitrar, de manera urgent, mides dirigides a resoldre l’insostenibilitat de la gestio i manteniment de l'Administracio de Justicia valenciana, aixina com les responsabilitats compartides en l’Estat, degut a que nos otorguen minimes capacitats de decisio a canvi d’un gran esforç economic. Reivindicar en fermea a l’Estat una major finançacio que s’ajuste a les autentiques necessitats -similar a la d’unes atres comunitats autonomes- o, en el cas contrari, plantejar tornar les competencies cedides en materia de justicia –com mantindre i proveir de personal, mijos materials i economics a les instalacions judicials, fer-se carrec dels servicis de justicia gratuïta o sufragar els instituts de medicina llegal─, per ser inassumibles economicament, tenint en conte que la justicia valenciana requerix de mes instalacions judicials, mes juges i magistrats, i suficient personal per a cobrir les actuals necessitats.
  2. Propondre al Govern de Madrit reformar el codic penal per a incorporar i incrementar les penes relacionades en delits en l’eixercici de responsabilitats politiques, sindicals i dels treballadors publics, imponent als autors que siguen condenats, per una banda, penes economiques i, per una atra, penes privatives de llibertat, per a que els juges d’instruccio durant les diligencies previes puguen adoptar mides cautelars d’ingres en preso preventiva per als acusats.
  3. Propondre al Govern de Madrit la substitucio de penes de preso per treballs per a la comunitat en delits menors.
    El metodo de reeducacio d’aquells que tenen deutes en la societat per infringir les normes no funciona tal i com està.El sistema penitenciari, en la major part dels casos, no a soles no ajuda a la reinsercio social dels delinqüents sino que, molt al contrari, aumenten els coneiximents per a continuar delinquint.
    La perdua de llibertat a canvi d’alimentacio, sostre i beneficis socials, una volta complix la seua pena de preso, no eixercix de força dissuasiva per a impedir que la gent delinquixca. Per tant, els beneficis per a la societat del seu empresonament son molt relatius i trenquen en el principi de reinsercio. Per contra, els treballs socials son una manera de reconciliar-se en la societat i de recompensar-la pels danys que li ha provocat.
  4. Propondre al Govern de Madrit la creacio d’una unitat de la Policia per a delits fiscals, a l’igual que existixen unes atres unitats (judicial, cientifica, udef, estupefaents, etc.), de manera que se puga perseguir en mes eficacia les activitats ilicites en materia tributaria i fiscal, prevenint d'una banda la seua proliferacio, com en l’actualitat i, per una atra, conseguint recuperar diners publics necessaris per a la societat.
  5. Propondre al Govern de Madrit, revisar en el codic penal tot lo referent a delits per corrupcio, de manera que siga mes eficaç i mes contundent, aumentant les penes i eliminant la seua prescripcio. En el mateix sentit, reivindicar l’introduccio en el codic penal de la figura de l’enriquiment illegal.
  6. Propondre al Govern de Madrit, la consideracio de la morositat com a figura de defraudacio i estafa, en l’intencio de protegir a les chicotetes i mijanes empreses que patixen eixa llacra economica.

<<< Tornar a l'Index