Propostes deportives (actualisat a l'any 2018)

  1. Difondre i promoure els deports autoctons, en especial la Pilota Valenciana.
  2. Potenciar els deports populars, es dir, aquells que estan a l’alcanç de la gran majoria de la societat valenciana... 
  3. Facilitar als ciutadans valencians la practica dels diversos deports populars a nivell no professional, establint politiques que garantisen instalacions i espais deportius suficients i disponibles per a tots –maximisant el seu aprofitament─.
  4. Articular un pla de promocio i seguiment deportiu junt a un programa de beques. per a estimular als jovens a compaginar la practica deportiva d’elit en els seus estudis, generant, al mateix temps, l’aparicio de nous talents deportius valencians. 

<<< Tornar a l'Index