Propostes en infraestructures (actualisat a 2018)

 1. Carril bici coherent. Accio Nacionalista Valenciana enten que s´ha de potenciar l´us de la bicicleta en les ciutats i pobles valencians. Fomentarém un pla de transport sostenible que favorixca la bicicleta. En l’actualitat, el sistema de carril bici de les poblacions valencianes es perillos i caotic, perque no es coherent en el transit, no està separat en seguritat dels vehiculs motorisats, supon un perill per als peatons i no es donen facilitats per a que els valencians puguen optar per esta alternativa.
   

  Els beneficis de fer una ret de carril bici COHERENT i CONTINUA en els municipis valencians son els següents:     
  *Reduix les emissions de gasos contaminants dels coches.                                                                                     
  *Millora la calitat de vida dels usuaris de la bicicleta, ya que supon mantindre una activitat deportiva que pot ser diaria. L´activitat deportiva millora la salut i es clau per a la prevencio de la diabetis, baixar els nivells de colesterol,  previndre les malalties coronaries i un llarc etc.                                                                                                     
  *Millora la nostra economia i la balança comercial, perque es un metodo de transport que no depen de les importacions de combustible com es el cas dels vehiculs a motor.                                                                                 
  *Millora el transit urba i es reduixen les congestions. La bicicleta dins de la ciutat es un mig de transport mes rapit que el coche.


  Abans d'incorporar carrils bici i mides per a la proteccio dels ciclistes, els peatons, i les arees d’aparcament de les bicicletes de forma segura i proxima a tots, fer un estudi
  a consciencia de la circulacio de ciutats de mes de 15.000 habitants.

  Els estudis de transit per a l´integracio coherent del carril bici en els municipis valencians ha de ser elaborat per TECNICS I PROFESSIONALS QUALIFICATS, a poder ser, VALENCIANS, que son els que verdaderament coneixen les necessitats dels valencians.

  La construccio de les noves vies bici s'ha de priorisar que siguen realisades per EMPRESES VALENCIANES.

  S´ha de fomentar la compra de bicicletes fetes en territori valencià i de disseny valencià. 
   

 2. Conexio ferroviaria en Europa i l´Atlantic, per Arago. El corredor Mediterraneu es una de les eixides a Europa que te Valencia. Pero n'hi ha una atra la qual considerem mes convenient, que es l'eixida per Zaragoza-Somport –la qual està proyectada la seua reobertura ferroviaria- passant per Pau i Toulouse. Ademes este corredor, conectaria el port de Valencia en els ports atlantics i cantabrics de Bilbao i de Bordeaux. Esta opcio es la mes interessant per a la nostra nacio perque d'esta manera, el port de Valencia queda perfectament conectat en Europa i l'ocea Atlantic (millorant la posicio del port valencià per damunt d’Algecires i de Barcelona).

 3. Exigim l’estricte compliment dels determinis en el corredor mediterraneu (tant en l’ample UIC-internacional, com en l’ample iberic, com per a passagers en el UIC-llarga distancia AVE i rodalies iberic), incloent la prolongacio sur del tunel de Serreria en Valencia ciutat i la conexio ferroviaria de l’ample UIC-internacional en els ports de Castello, Sagunt, Valencia, Gandia, Denia i Alacant. Ademes de la conexio del corredor a les plataformes intermodals de Castell/Grau; Sagunt/Parc Sagunt; Font de Sant Lluïs/Valencia; comarques centrals (La Costera/Vall d’Albaida), Alacant-Elig; Villena i Baix Segura.

 4. Conexio ferroviaria per a l’acces nort del port de Valencia. Reivindiquem les inversions de l’Estat necessaries per a dur a terme la conexio nort, tant ferroviaria com d’autovia, que enllaçaria el port de Valencia en Sagunt, potenciant de manera decisiva el principal port del Regne de Valencia al conseguir conectar-lo en el nort de l’Estat i en Europa, a través de la reobertura del tunel de Somport. 
   
 5. Apostem per recuperar les llinies ferroviaries de les comarques del sur del Regne. Reclamem la reobertura de les antigues llinies que foren suprimides entre localitats del sur com Denia, Gandia, Villena, Alcoy, entre unes atres, conectant d’esta manera poblacions costeres en les de l’interior, per a transport tant de persones com de mercaderies, impulsant i garantisant de manera sostenible el futur de l’economia d’eixes zones, a l’establir conexions i transports de gran durabilitat.

 6. Reclamem al govern de Madrit es la lliberalisacio de l’autopista A-7, l’autovia A-33, Creuament A-3/A-35/A-7/ La Font de la Figuera, l’autovia del Maestrat i algunes actuacions puntuals com l’enllaç de la A-3 en la V-30 o els enllaços de la A-7 en les carreteres que la travessen.

 7. Proponem la creacio d’aparcaments a l’entrada de les grans ciutats –similar a com està en Estats Units-, de varies plantes i aprofitar tots els llocs publics, com son els parcs, per a fer aparcaments subterraneus.

 8. Internacionalisacio dels aeroports, per a no dependre de Madrit i Barcelona, per a favorir el turisme.
   
 9. Exigir al govern de Madrit, majors inversions en els aeroports valencians rendables, per a contribuir a impulsar mes encara el turisme i el comerç en el Regne de Valencia.

<<< Tornar a l'Index