Propostes en sanitat (actualisat a 2018)

  1. Defendre, fomentar i potenciar la sanitat publica de calitat. Oferir una gestio que busque, al mateix temps, el benefici dels contribuents i conservar la calitat del servici. Substituir la gestio privada per una gestio publica eficient i honesta, basada en criteris professionals i independents orientats a la sostenibilitat del servici public. 
  2. Especificar dins de l'Estatut valencià que la sanitat es un dret dels valencians, tant en el seu aspecte assistencial, hospitalari, com farmaceutic.
  3. Reclamar mes finançacio de l’Estat en base a l’aument poblacional de la societat valenciana, aixina com al gran index d’immigracio i de turisme, que requerix una major atencio i despeses sanitaries. 
  4. Generalisacio de l’us de medicaments generics. En l’actualitat el seu us en la sanitat publica no arriba al 30%. Sabent que els equivalents farmaceutics generics (EFG) contenen els mateixos principis actius, tant en calitat com en cantitat, respecte als originals, proponem la seua dispensacio en la major mida possible, d’eixa manera la Conselleria de Sanitat, i per tant els contribuents valencians, podrien estalviar-se per este concepte mes del 50% en despeses farmaceutiques, obtenint d’este modo un estalvi substancial destinat a reduir o eliminar l’elevat deute en sanitat.  
  5. Suspendre la renovacio de contractes en les empreses privades que oferixen servicis de diagnostic per imagens, com son els de resonancia magnetica o PET-TAC, puix des de fa vora 20 anys, fruit de les politiques de “amiguisme”, han supost unes immenses despeses per a l’erari public, molt mes superior que si la Conselleria de Sanitat haguera adquirit els equips en propietat.                                                                                                                   
    D’esta manera rendabilisariem l’inversio a mig determini, donariem l’oportunitat als professionals tecnics i operadors d’eixos a equips que estaven en les empreses privades, per a poder treballar en la sanitat publica i, per supost, millorariem l’assistencia als pacients, puix deixaria de ser un negoci per a uns pocs per a convertir-se en un servici public, en el qual no se priorisaria el benefici economic sino l’atencio als ciutadans.
  6. Targeta del servici valencià de salut en registre de receptes, eliminant la necessitat de presentar en les farmacies les receptes prescrites pels meges, contribuint al manteniment dels ecosistemes al disminuir la tala d'arbres per a la confeccio del paper. 

<<< Tornar a l'Index