Propostes sobre seguritat ciutadana (actualisat a 2018)

  1. Potenciar la seguritat ciutadana, a través de la Conselleria de Governacio o d’un centre integrat depenent d’ella, especialisat i en professionals de la materia a distints nivells, reforçant els cossos de policies locals que ho requerixen, impulsant la seua major i millor formacio (IVASPE), dotant-los de majors recursos, vehiculs i equipaments en general i coordinant actuacions preventives o d’intervencions davant dels delits, en especial, entre totes les poblacions, zones rurals i urbanisacions, per a garantisar als residents l’integritat de les seues vivendes i, sobretot, de la seua integritat fisica. 
  2. Establir un major control del camp valencià, que des de fa molts anys està sent victima de continus furts davant de l’impotencia dels llauradors i de l’inoperancia de l’Administracio. D’igual manera, ampliar i potenciar les actuacions dirigides a l’investigacio i seguiment de les rets organisades de venda illegal de productes i mercaderia robada dels camps valencians.
  3. Proponem la creacio d’un centre autonomic assessor, integrat en la Conselleria, especialisat i constituit per professionals de distintes materies o disciplines relacionades en la seguritat i politiques preventives contra la criminalitat, en l’objectiu d’incrementar l’eficiencia en el funcionament de totes les actuacions en seguritat, a través de programes de formacio, estudis, desenroll i accions adaptades a la realitat delictiva en el Regne de Valencia.
  4. Coordinar i compartir totes les actuacions de prevencio i accio contra el delit, en la major mida possible, junt en la Policia de la Generalitat Valenciana, Unitat del Cos de la Policia Nacional, depenent de forma funcional de la Generalitat Valenciana. 
  5. No obstant, i com a objectiu al qual no volem renunciar pero que a hores d’ara som conscients de que presenta dificultats en materia de finançacio, pretenem impulsar l’institucio i desenroll gradual d’un Cos de Policia Autonomica Valenciana, conformat per dones i homens del territori valencià en la finalitat d’integrar-se i adaptar-se millor a la societat valenciana, aixina com de coneixer de manera mes adequada les necessitats i problematiques, en materia de seguritat, de les distintes poblacions valencianes.

<<< Tornar a l'Index