Protesta d'ACNV front a "A punt"

30/7/2021

            ACNV, junt en la seua junta permanent, ha decidit fer public el següent comunicat enviat en el dia d'ahir (29/07/2021) per mig del seu secretari, a les 9 de la nit, a la redaccio de la nova televisio valenciana.

            "Davant del fet de subtitular a un music valencià en catala pel simple fet de parlar en llengua valenciana, Accio Nacionalista Valenciana protesta, a banda de recolzar al propi music que s'ha expressat en la seua llengua materna (cap valenciaparlant es ignorant de la seua llengua). La nostra protesta es encara mes indignant quan no s'estan subtitulant series catalanes com "Crims" o "Merlí", que podrien tindre mes dificultat per a entendre-les un valencià.
            No entenem eixa actitut i, es mes, en part nos alegrem puix nos està donant la rao de que la llengua valenciana i el catala son dos idiomes diferents i que pert tant necessiten subtitulacio. Si volen ser una televisio valenciana, lo llogic sería que programaren per a tots i no a soles per als mes catalanofils; i si a un gallec li agrada vore a gent del seu poble parlant la seua llengua (sense subtitular en portugues) a un valencià tambe li agrada vore a gent del seu poble parlant en la seua llengua valenciana.
            Esperem que coses com esta no se tornen a repetir si no volen que la seua televisio es convertixca en el "video comunitari de Puig". Atentament."
 
Image: Pixabay (Annalise Batista)