Protesta davant de "À punt"

5/10/2019

            Avisats per un afiliat de la formacio hem elevat una protesta formal davant de l'eixecutiva del nou canal. El text que s'ha dirigit es el següent:

 

 

            A la directiva de “à punt”

            Des ďAccio Nacionalista Valenciana volem deixar constancia del nostre mes profunt malestar, davant del fet de que s’emeta una serie estrangera (no valenciana), com es “Merlí” de TV3, en una suposta televisio nacional valenciana, en la seua versio original barcelonina, rendint ďesta manera pleitesia i submissio tant a ľIEC com a TV3.

            Este fet es inacceptable i vergonyos, ya que supon una imposicio del model de llengua barcelonina per a la llengua valenciana, llengua nacional nostra per excelencia.

            D’esta manera exigim un doblage netament valencià i un us i model de llengua netament valencià per a la dita serie, tal i com recomana ľAVLL.

            Els recordem, ademes, que la seua TV es un mig pagat en els diners de tots els valencians i que la seua emissio en versio original no respon als interessos nacionals valencians, en quant a potenciar lo nostre i valorar-nos com a poble de forma positiva per damunt ďuns atres pobles en manco Historia.

            En este punt, per a conclou-re, els recorde el raonament de Pere el del punyalet a la reina castellana que diu: “Reina, reina el nostre poble no es submis ni esclau, com es lo poble de Castella…”

Albert Cuadrado

Secretari ďAccio Nacionalista Valenciana

En el recolzament del Consell Eixecutiu Nacional