"Reino dividido, reino perdido"

20/10/2014

 La situacio politica en la nostra nacio passa per una perdua de la majoria absoluta del PP, escenari que alguns han senyalat com a optim per al valencianisme.

Entre els partits valencianistes, en totes les matisacions que es vullguen, estarien: REPO, Unio, Poble i Accio Nacionalista Valenciana (ACNV).

El valencianisme que va mes alla dels militants d'estos partits, per si algu no s'ha enterat, reclama l'unitat per a formar una plataforma en opcions per a les proximes eleccions. Està clar que tenim diferencies pero hi ha una que considere inadmissible per a qualsevol partit, es obviar o ningunejar el desig del votant valencianiste que sap que l'unio nos fa mes forts.

El PP ya no te el mateix control sobre els mijos de comunicacio i Blasco ya no està. La sempre campanya de comprar voluntats en Unio Valenciana finalisà, ya no queden pardals en la gabia. En una coyuntura a on el PP necessita lluitar i arrapar cada vot, lo millor per als populars es fomentar que els partits valencianistes dividixquen el seu vot. ACNV estara en contra de fer-li el joc al PP, sense llista conjunta i per tant en el vot valencianiste dividit, nos haurem de plantejar si nos presentem a la Generalitat en una lluita fratricida. En tota la dificultat que te presentar una candidatura unitaria en mijos llimitats, crec que ningu pot pensar en traure diputats a Corts si nos presentem per separat. 

Quan u renega al mandat de la soberania popular, a considerar i valorar les idees del seus votants i impon la seua concepcio es produix una desconexio entre els ciutadans i el partit que comença a mirar-se el seu melic com Lluïs XIV, "l'Estat soc yo". La representativitat es pert perque a soles es busquen els interessos particulars o partidistes i aço topeta contra lo que considere que hauria de ser el principi i el centre de l'activitat politica: millorar la vida dels valencians.  

ACNV ha volgut des del primer moment pactar una llista unica com ferem en la coalicio europea. Ho hem dit publicament i ho reafirmarém les vegades que facen falta.

Per una qüestio de transparencia crec que el valencianisme ha de saber a on nos trobem. REPO ha pactat en els independents, diluint el seu feble mensage valencianiste en el mar de l'indiferencia. Poble ha renunciat a trobar-se en una reunio en els atres partits valencianistes en Gandia, lo que no pareix ser una senyal en positiu per a convergir, ademes a l'iniciativa sempre de ACNV per l'unitat del valencianisme, podem dir que no estan per la llabor segons l’email rebut i firmat per Lluïs Gómez, Responsable de Secretaria de Poble. En Unio hi ha sintonia, pero ells tenen un proyecte propi que de moment no nos han deixat alvançar en una plataforma comuna. Crec que es urgent fer un acort de minims i que la gent sapia quí se suma i quí no ho fa.

Espere que este text puga ajudar a reflexionar, a pensar en els votants, en els valencians, per damunt de qualsevol atre interes personal o partidiste.

En els proxims mesos, el temps colocarà a cadascu en el seu lloc. Crec que ad estes altures hem d'arreplegar el desig dels valencianistes per a anar junts, ningu pot creure's ser el valencianisme i aço es produix quan u es queda a soles, cego i sort a lo que nos demana la societat, encara que coste, eixe es el mandat del poble sobera, qui no respecte aço sera responsable de desaprofitar l'oportunitat de defendre els interessos dels valencians, qui no estiga a l'altura provocara que el valencianisme estiga dividit i perga, el guanyador sera el PP, cap persona que es nomene valencianista hauria de favorir als que nos han afonat en la miseria. Apele a la responsabilitat

 

J. Masia

Secretari General de ACNV

 http://www.elperiodicodevalencia.com/795/reino-dividido-reino-perdido