Repte solidari 10.000 somriures magics. Valencia. PAYASOSPITAL

27/10/2015

Doctors de la risa

Semana a semana visiten als chiquets ingressats en els hospitals valencians. Son uns doctors molt especials: porten un gran nas roig, bates de colorins i porritos...

Acodixen als hospitals

Fan la seua llabor principalment en els hospitals a on estan els chiquets que patixen cancer o unes atres malalties que requerixen llargues estancies.

Aplaudiments per ad ells

Darrere de cadascu dels somriures dels chiquets estan les empreses, entitats, i persones que donen soport incondicional i que per mig de la seua colaboracio solidaria les fan possibles...    

Telefonica es compromet a convertir en ajuda monetaria cada visualisacio del video solidari de PayaSOSpital.

Ajuda a difondre la llabor de PayaSOSpital compartint este video solidari realisat per Voluntaris Telefonica. Quantes mes visualisacions tinga el video, mes diners aportarà la Fundacio Telefonica ad esta ONG, ¡I mes somriures podran dur als chiquets hospitalisats!

Accio Nacionalista Valenciana i la Federacio AVANT Valencians es sumen ad esta campanya que revertix en benefici dels chiquets valencians, animant a tots els seus afiliats i simpatisants a visualisar el video i a difondre-lo entre els seus grups d'amics i amistats. Està demostrat que la risa es una gran terapia, que ajuda als chiquets a passar eixos dificils moments en mes força d'anim.

Image i video: uep PayaSOSpital
http://www.payasospital.org/

Secretaría d'Assunts Socials
Accio Nacionalista Valenciana
Federacio AVANT Valencians