Sector primari

 

 

35. Posar fi a l'anarquia de subvencions agraries en virtut de les quals un agricultor valencià pot plantar cep en subvencio europea i al poc de temps pot arrancar les vinyes en subvencio europea.

36. ACNV defen una agricultura valenciana de regadiu, destinada a l'exportacio (taronja i arros); i la recuperacio i potenciacio de les zones d'interior de secà reconeixent-les com a zones desfavorides i rebent per este motiu ajudes que li permeten contribuir al manteniment de l'agricultura en estes arees.

37. ACNV potenciarà un espai agricola valencià lliure de transgenics.

38. Apoyar qualsevol mida tendent a recuperar els recursos sobreexplotats de la costa valenciana.

39. ACNV promourà que se reconega el dret als valencians i demes ents subestatals a decidir sobre la seua politica agricola.

40. Revisio de les quotes d'importacio de citrics i arros, i potenciacio de la produccio europea.

41. Establiment d'un etiquetat especial per als productes que en alguna fase de la seua produccio hagen segut modificats geneticament.

42. Ajudes comunitaries per a promoure el consum de proximitat.

43. Promoure la llegislacio per a evitar els abocaments en la mar i obligar-los a acodir als recints adequats a on puguen retirar els residus contaminants.

 

<<  Tornar a l'index