Segon comunicat oficial d'ACNV / per secretaria general

21/7/2020

            Per si quedaven alguns dubtes hem decidit ampliar el comunicat anterior, deixant encara mes clares les coses i la postura del partit. Gracies a tots.

 

 

 

 

 

 

            Als mijos de comunicacio, valencianistes i a la societat en general

 

            Nos feem reso de la demanda popular per a emetre un comunicat, encara que la nostra trayectoria en contra de la AVLl es mes que notoria, es fundacional, poden consultar els articuls i comunicats contra ella que hem fet en la uep i el facebook. Ningu ha documentat mes que nosatres la necessarietat de la seua desaparicio -poden consultar-ho en el buscador de la nostra uep-.

            Front a les ultimes noticies provinents des de Catalunya, en les que se propon un acort de colaboracio convergent de la llengua valenciana, la llengua balear i el catala; el nostre partit vol expresar el mes profunt malestar a tots els nivells. La simple existencia de la AVLl es una clara agressio contra les senyes identitaries valencianes i, per extensio, contra tot el poble valencià.

            La postura de ACNV ha quedat mes que clara des de la seua fundacio: exigim la derogacio de la AVLl. Els nostres companyons ho deixaren clar, blanc sobre negre, la mes ferma repulsa a l'institucio politica, pero contra des de LRP, la RACV i el PP fomentaren la seua creacio, per aço la nostra trayectoria personal nos avala mentres que desllegitima als que firmaren que Zaplana era la salvacio del valencianisme.
            Sería interessant la llectura dels escrits que A. Fontelles -Construint realitat en paraules- o J. Masia -Actitus i accio; la censura que ve- publicaren ya en 1998 a on ya s'oponien a la farsa que creà la AVLl, uns atres no poden presentar el mateix curriculum.
            Tambe sería interessant que els que van de valencianistes deixen clara la seua posicio, com ho feem nosatres, i no emboliquen mes, com per eixemple l'absurt conte de la doble normativa i atres ensomis d'estiu de la tercervia que sempre troben reso en les mateixes entitats centenaries. ACNV no s'ha considerat mai representat per LRP i la RACV, per aço nosatres seguim a l'Institut d'Estudis Valencians que es l'unic ent que oferix garantia i confiança.
            ACNV, pel seu caracter nacionaliste (amor a lo propi), ha priorisat la proteccio als signes d’identitat propis que nos definix com a poble, per lo que en una situacio com l’actual no podem mes que protestar com a entitat civica, ya que tenim un deure moral en el nostre poble per a defendre les coses que nos identifiquen com a valencians.Des d’un principi des del nostre partit verem en mals ulls la creacio d’una “AVLl” que optara per partir d’una base falsa i impropia, com eren les bases de Castello, “acorts” l’objectiu del qual era l’unio dels pobles catala i valencia per mig de l’ortografia. A dit efecte, denunciarem el fet i tristament hem vist com hui eixa sumissio cap a lo catala se complix punt per punt.

            Es per aço, que consultats els nostres simpatisants i membres hem decidit, com hem fet sempre, tornar a alçar la nostra mes forta protesta davant de la societat valenciana i no nomes davant del valencianisme. Quede aci constancia del repudi de l'acte AVL i l'IEC, entitat que per als valencians es aliena (pertany a una atra administracio) i que per tant no nos representa, com tampoc la societat pantalla i sumissa que es la AVLl. Tornem a exigir i ho exigirém sempre: ¡derogacio!

 

Image: Wikipedia