Semifinal Sona La Dipu 2015

31/5/2015

Ahir de vesprada tingueren lloc les participacions en la semifinal de la "competicio" 'Sona la Dipu 2015". Cinc grups es mediren i posaren en valors les seues habilitats i qualitats. Els participants foren:

1- Grup de danses "La Senyera", de Valencia, que interpretaren magistralment

-L'U d'Ayelo de Malferit

-El Bolero Estrela

2- A. C. grup de danses "Quiqueries", de Valencia, que interpretaren discretament

-Dotze i U de Canals

-El Bolero Pla

3- "Grup Safor i Festa" de la A. C. Santa Cecilia de Gandia, que interpretaren en molta voluntat i gran festa

-La 'Dansà' de Gandia

-Jota d'Alfarp

4- Grup de danses "Xafarnat", de Paterna, que interpretaren balls de recent creacio i sense tradicio pero ben eixecutats

-El Bolero de Paterna

-La Jota de Paterna

5- A. C. "La Carraspera", de Valencia, que interpretaren innovant i afegint noves coreografies

-La 'Dansà' de Gandia

-El Bolero de l'Alcudia

D'entre tots a gran distancia va destacar el grup de danses "La Senyera", per la seua bona eixecucio, coordinacio i professionalitat a l'hora de representar els balls. Braços ben colocats passos sincronisats i a pesar de que els homens encara exageren un poc el moviment de les cames, acostant-se un poc a l'estil aragones, este fet passa casi totalment desapercebut. Grata sorpresa en vore-los en escena, passats mes de vint anys des de l'ultima volta que els vaig vore actuar. Han guanyat presencia, actitut, saber estar i domini en escena. I no vol dir aço que no ho tingueren antigament, sino que al meu parer han millorat. Senzillament lluiren com a balladors destacant i marcant una gran distancia en el restant de competidors.

El grup de danses "Quiqueries" em decepcionaren. Patiren diferents erros d'eixecucio, i mostraren descoordinacio. El creador del grup Enric Marti i Mora, ya fallit, exdirector del Grup de danses de Lo Rat Penat, mai hauria permes la participacio en escena de parelles no mixtes, (dona en dona). Es cert que costa trobar homens que estiguen disposts a mantindre la tradicio dels balls. Els homens d'ara no veuen que aço tambe es cultura i patrimoni de tots els valencians, i que forma part del nostre fet diferencial.

El "Grup Safor i Festa", dugueren la festa a l'escenari. Nos demostraren que l'edat no es obstacul per a participar. Igualment nos mostraren als assistents a l'acte que en ocasions nomes el participar ya es un premi, que se pot disfrutar de lo que es fa, encara que no ixca perfecte, perque a certes edats l'importancia de les coses varia de sentit. El grup, immens, tant en musics com en cantants tenen mes habilitat en cantar habaneres (tal i com demostraren) que en ballar. Indistintament, interpretaren dignament i en molta alegria la 'Dansà' de Gandia i la Jota d'Alfarp, posant l'accent en la part de festa que supon la participacio en els balls mes que en la forma de ballar els mateixos. Em paregue estar en la plaça del poble veent als veïns ballar espontaneament al so de la musica. Indumentaria prou discreta o casi curta si la comparem en el restant de participants, i manca de balladors masculins, que d'haver estat li haurien posat la guinda als balls que ballaren.

El Grup de Danses Xafarnat de Paterna, que per cert portaren una forta colla de seguidors incondicionals des del pati de butaques, realisaren una bona representacio dels balls que nos oferiren. Balls coreografiats recentment, sense tradicio ni arrelament popular. Decidiren que el seu poble, carent d'eixos balls havia d'omplir eixe buit.

Les coreografies abusaven de l'us de passos d'uns atres balls, no obstant es cert que molts bolers i jotes en tenen comuns o similiars. No obstant s'hauria agraït alguna innovacio fora de barrejar-los i juntar-los. Cadascu dels balls pese a seguir uns patrons similars i tindre alguns passos comuns, es caracterisen per un fet diferencial que fa que els identifiquen i aprofita per a diferenciar-los de tots els demes. En este cas, eixe fet diferencial consistix en la barreja de passos i en la seua combinacio. En el cas del boler, alguns nos quedarem esperant la segona part, caracteristica de l'immensa majoria de bolers valencians. Nomes he sentit parlar d'un boler en el que nomes s'interpreta una sola part, i possiblement es que s'haja perdut la segona, puix l'estructura del boler valencià dividix el ball en dos parts, cosa que els coreografs del boler de Paterna no tingueren en conte.

El grup "La Carraspera", de Valencia, realisaren, baix la sempre bona interpretacio de dolçaina de Paco Blasco, fill del gran mestre de dolçainers Joan Blasco, una 'Dansà' de Gandia mes a l'us que els representants de la Safor. En la seua eixecucio del Boler de l'Alcudia afegiren figures esceniques que desvirtuaren lo que es en si la representacio del Boler, en passos i innovacions que s'alluntaven de lo que correspon a l'eixecucio d'un boler tan bonico com es el de l'Alcudia.

Nota: Quedaren classificats el grup de danses "La Senyera, de la ciutat de Valencia, i el grup de danses "Xafarnat" de Paterna.

Miquel Real

Soc exmembre del Grup de Danses de Lo Rat Penat, (entri en el grup en l'any 83, baix la direccio d'Enric Marti  primer i de Vicent Garijo en acabant fins a l'eixida de Lo Rat Penat i la creacio del Forcat);  exmembre i cofundador del Grup de Danses el Forcat, baix la direccio de Vicent Garijo; exmembre i cofundador del Grup de Danses el Portalet de Benicalap baix la direccio de Francesc Corella) Els balls i costums valencianes formen part del nostre patrimoni i la nostra identitat. La seua difusio i recuperacio formen part de la consolidacio de la consciencia de poble i del nostre fet diferencial. La 'dansà' es el ball nacional valencià ¿Quàns nacionalistes podrien eixecutar encara que fora un pas de 'dansà'?

Image grup de danses "La Senyera"