Separacio del poder politic del judicial; per Vicent Tamarit

24/3/2014

Desde Accio NV Vall d'Uxo reclamem que es separe el poder politic del judicial.
No es democratica una societat a on el poder juridic està lligat de peus i mans baix els pareixers i conveniencies del politic de tanda, no podem consentir que les accions llegals contra determinats politics, siguen del color que siguen, acaben en un calaix archivat de per vida, i que politics corruptes continuen dirigint nostre Regne de Valencia i per extensio, Espanya.
La societat valenciana es mereix transparencia politica, i esta no cap dins d'un sistema a on la llegalitat no te via lliure per a actuar.
Aixina mateix demanem la disolucio i desaparicio del Tribunal Constitucional, ya que es una ferramenta politica, en dirigents politics, al servici dels mateixos.
El que es fique en politica te que practicar i demostrar, honradea, transparencia i voler fer lo millor per a la ciutadania a la que representa.
Una nova forma de fer politica ha naixcut de la ma d'Accio Nacionalista Valenciana. Passa a l'Accio