Sopar d'inici de campanya electoral Corts 2015, un exit

4/12/2015

D'exit s'ha de qualificar el sopar d'inici de campanya que celebrà anit la Coalicio AVANT Valencians. La sala, plena de gom a gom, fins al punt de que l'organisacio hague d'habilitar mes llocs dels previstos per a poder acollir a tot el personal alli congregat.

Destacaren presencies del mon cultural i associatiu. Es contà en la presencia del president de l'Institut d'Estudis Valencians, Ferran Ribes, del president del Circul Civic, Jose Sanahuja i, cóm no, del president del Grup d'Accio Valencianista, Vicent Beltran, numero tres de la llista per al Congres.

Aixina mateix es va contar en la presencia dels maxims exponents de la cultura valenciana, autors i particips d'obres tan fonamentals com la flexio verbal, la gramatica de la llengua valenciana o el diccionari publicat per l'editorial del Senia al Segura, primer diccionari normatiu de la llengua valenciana. Ells participaren i foren artifexs de la codificacio de la llengua valenciana, estic parlant dels filolecs Manuel Gimeno i Chimo Lanuza, aixina com del professor i periodiste Antoni fontelles. Tambe contarem en la presencia de l'articuliste polifacetic i psicolec, mestre de llengua valenciana J. Masia. Tots ells reberen una placa en reconeiximent a la seua trayectoria valencianista en defensa de la llengua valenciana i en reconeiximent a la seua fidelitat al valencianisme en forma de chicotet i sentit homenage. La placa diu:

La Coalicio AVANT agraix la seua inestimable aportacio a la llengua valenciana i l'inalterable fidelitat al valencianisme, en reconeiximent a

En Chimo Lanuza i Ortuño (el nom de cadascu dels premiats)


En la ciutat i Regne de Valencia, a 3 de decembre de 2015

 

Una volta sopats es donà inici als parlaments i presentacio de candidats (Senat i Congres), programa, nou diptic i del cartell electoral.

Baix una presentacio a duo entre Amparo Blai, numero dos de la llista i Vicent Bellvis, cap de llista, es donà pas primer als representants dels diferents partits que conformen la coalicio. Parlant per Repo el seu vicesecretari Jose Manuel Perez, qui parlà dels origens de la coalicio i de cóm s'ha enfortit.

Acte seguit intervingue la regidora per Albal de la Coalicio AVANT, Maria Jose Hernandez, defenent l'importancia del municipalisme i apuntant a l'esforç que s'ha de fer per tal de guanyar cadascu dels vots.

Tancà l'intervencio dels representants dels partits que conformen la coalicio Miquel Angel García Gimenez, vicepresident d'Accio Nacionalista Valenciana, qui apuntà les diferencies entre la proposta d'Accio i les atres formacions politiques, destacant lo important que resulta que el nomenat "vot util" ho siga de veres. ¿I quína cosa hi ha mes inutil que votar ad aquells que una volta passades les eleccions s'obliden dels votans i s'ajusten a la disciplina de partit que els impossibilita defendre els interessos dels valencians?

En quant als atres dos partits d'ambit valencià que se presenten, apuntà que la dificultat de juntar-se en uns residia en les ambicions del "nou virrei", del cap d'un d'estos, i en quant als atres comentà que la porta està oberta, a pesar del seu caracter prou elitiste i el distanciament de la realitat valenciana. Quan feren l'oferta d'anar junts, AVANT ya hi havia fet seu cami, celebrat inclus el proces de primaries i ells  presentaren l'oferta com una coalicio ya feta, tancada, organisada i sense possibilitats de canvis fins a passades les eleccions. No es tractava de negociar la confeccio d'una coalicio, sino la de afegir-se'n ad una ya feta perdent el cami ya recorregut.

A continuacio passaren a intervindre els candidats al Senat.

El president d'AVANT, Benjamin Lafarga, de RePo, va fer una chicoteta introduccio a lo que es i per a lo que aprofita el Senat.

Mª Teresa Escrich, de RePo, va fer una chicoteta presentacio de lo que ella i tot valencià desija que siga la cambra de representants del Senat. Un lloc a on es defenguen els interessos dels valencians.

Amelia Egea, d'Accio Nacionalista Valenciana expongue part del programa, en lo referent a les politiques socials i sanitaries, apuntant que AVANT arreplega les peticions de la Neuroaliança, que lo important son les persones i es en lo que AVANT posa l'accent, en el seu benestar.

Apuntà la necessitat d'implantar una  politica fiscal proporcional i progressiva.

En lo referent a la sanitat s'ha de resenyar que la coalicio AVANT demana fomentar i potenciar una sanitat publica, universal i de calitat, a on els valencians siguen persones i no simples usuaris.

Igualment apuntà com a prioritat a la generalisacio de l'us de medicaments generics.

A continuacio intevingue Christian Serrano, d'Accio Nacionalista Valenciana, tancant les intervencions dels candidats al Senat.

Christian va expondre les propostes del programa que fan referencia a la diversitat. En una clara mencio a les reivindicacions del colectiu de LGTB, Christian plantejà a l'auditori els nous models de familia i la reivindicacio a la seua igualtat de drets que AVANT arreplega. Advocà per una millor preparacio dels sanitaris i per fer intensives i extensives les campanyes d'informacio per a que no s'incorrega en situacions de risc per manca de prevencio.

Tot seguit nos va expondre un atre punt del programa, el compromis d'AVANT en la defensa dels drets dels animals. AVANT es manifesta contrari a tot tipo de maltracte animal. Com a propostes es plantegen el control de plagues, l'esterilisacio d'animals abandonats en els carrers com els gats, i la promocio d'adopcio d'animals de companyia.

A continuacio es passà a donar a coneixer als candidats al Congres.

Intervingue en primer lloc el candidat al Congres i president d'Accio Nacionalista Valenciana Miquel Real, qui va fer un parlament al voltant de de l'infrafinançacio i les infraestructures. Destaca de la seua intervencio la mencio a les violacions dels principis constitucionals que continuadament eixercixen les diferents administracions centrals, siguen del PP o del PSOE, les quals deixen a la nacio valenciana en una situacio de desventaja i precaritetat que li aboquen a la quiebra i a la pobrea.

Els principis violats son:

Principi de solidaritat

El principi d'igualtat de tracte entre autonomies

El principi de proporcionalitat

I encara va afegir un atre principi mes que tambe es violat sistematicament:

la no ingerencia d'unes comunitats autonomes en les atres.

Entre les propostes fetes destaquen la peticio de ser reconeguts com a Territori Foral. Per a garantisar una finançacio justa i que cobrixca les nostres necessitats.

Mes inversions directes de l'Estat.

Promocio del consum de productes autoctons.

Implantacio de manera generalisada de la denominacio d'orige per als productes valencians.

Proteccio a l'agricultura

Tancant l'acte va intervindre el cap de llista Vicent Bellvis que feu referencia al desconeiximent dels candidats locals dels gran partits, nomes venen la seua marca. Defengue posicionar Avant Valencians en cada votacio, perque sera un partit nacionaliste el que defendra en amor la seua terra, per aixo demanà el vot per a la Coalicio.

En acabant es va procedir a la pegada de cartells d'inici de campanya.

Miquel Real