Taula Redona en el Foro Broseta

25/10/2014

Ahir en la taula redona organisada pel Grup d'Accio Valencianista de Gandia, donaren a coneixer les propostes dels diferents partits que concorren a lluitar per obtindre la representacio del vot valencianiste.

En primer lloc intervingue per Unio Valenciana Xavier Carbonell,  qui va fer un repas historic del valencianisme politic en algunes llacunes. Realisà alguna afirmacio que no s'acosta a la realitat, com la de que "tot nacionaliste aspira a l'independencia", afirmacio infundada i carent d'una argumentacio que la puga sustentar. Els nacionalismes busquen "lo millor" per a la terra, i el separatisme no te per qué coincidir en "lo millor". Les atres afirmacions que va fer que no s'acostaven a la realitat estigueren encaminades en defendre l'honorabilitat del seu president, Miralles, pero pese als seus esforços, no va convencer a la sala, qui acusà a Miralles d'estar al servici del PP.

En segon lloc intervingue en nom d'Accio Nacionalista Valenciana, el seu vicepresident Ricart Pla, qui va fer una chicoteta exposicio dels plantejaments ideologics de la formacio aixina com del seu compromis de fidelitat en el valencianisme i en lo Regne de Valencia. A continuacio va expondre els proyectes politics d'Accio Nacionalista Valenciana, ya en marcha, centrats en el reconeiximent del Regne de Valencia com a Territori Foral, i al voltant dels que estan treballant i obtenint els primers fruits a dit treball. El representant d'Accio explicà al locutori els beneficis que tindria eixe reconeiximent, com a Territori Foral, per a la societat en general. La seua intervencio se va vore interrompuda en diferents ocasions en aplaudiments del public assistent.

En tercer lloc intervingue Voro Martinez d'Unio. Incidi en la necessitat de mijos de comunicacio que duguen el mensage valencianiste a les cases dels valencians i els permeta coneixer els programes i proyectes que les agrupacions valencianistes oferixen als valencians. Apuntà Boro que unicament representants valencianistes poden defendre els interessos dels valencians. Defengue que "lo important es aportar idees i proyectes, que encara que no pogam dur-los i defendre-los des del govern, una vegada plantejats els demes partits no tinguen mes remei que assumir-los" va afirmar Boro Martinez. "Idees clares i concises, eixe ha de ser el nostre mensage" afegi.

En quart lloc intervingue per Repo Benjamin Lafarga, qui participà al locutori de la seua coalicio en partits independents. Expongue que es "l'unica forma" de conseguir vots en la zona d'Alacant, i afirmà que li havien acceptat les seues propostes valencianistes. Deixà caure que esta era l'unica forma d'arribar al poder.

Lafarga va ser contestat des de la taula i des de la sala. La majoria va coincidir en no vore clar una coalicio en una agrupacio formada majoritariament per exdirigents del PP, personages que en mes de 20 anys no han trobat moment per a eixercir el seu valencianisme. Repo reconegue que els seus coaligats no son valencianistes, pero ells se conformen en que no siguen catalanistes. Al restant d'assistents no els paregue argument suficient per a fonamentar una coalicio. Ricart Pla, incidi en la poca confiança que reportaven els acompanyants de viage que Repo ha triat, fent referencia a les informacions aparegudes en prensa i afirmant que dins d'una agrupacio tan numerosa no valencianista se diluix el mensage valencianiste. Des de la sala se'ls preguntà cóm triaven abans anar en gent no valencianista que en els valencianistes. Lafarga vingue a dir que el vot valencianiste no li era prou per a arribar al poder i que confiava que anant en la formacio d'independents alcançaria quotes de poder de manera immediata. Ricart Pla manifestà estar convençut de que si s'aporta un proyecte ilusionant, en continguts economics que puga revertir beneficis a la societat valenciana, esta ho recolzarà. Aprofità per a comunicar que Accio Nacionalista Valenciana sí creu en l'unio del valencianisme i com a mostra donà a coneixer que Unio i Accio concorreràn conjuntament a les proximes eleccions, per a lo que ya estan treballant en un programa conjunt i en l'elaboracio de llistes conjuntes.

Per ultim J.C. Grau comentà a la sala el seu proyecte d'implantacio deixant algunes contradiccions. "Repo no vol politics professionals", a l'igual que Accio, pero a diferencia d'estos afirmen que "els politics han de demostrar la seua autosuficiencia economica per a poder ser politics", va dir Lafarga. Es dir, nomes l'elit de la societat, que a dia de hui te capacitat economica autosuficient podrien ser politics. Argumentacio completament contradictoria  en la campanya anunciada per Grau baix l'eslogan "¿Quieres ser alcalde de tu pueblo?" que se supon atenent a les paraules de Grau, que va dirigida al poble en general.

L'acte es tancà en un sopar de germanor en la seu del Grup d'Accio Valencianista de Gandia, agrupacio local que s'està destacant per la seua activitat i compromis social.