Tele-Rus, el polemic joguet electoral

14/11/2014

La Diputacio de Valencia ha tret un concurs per a impulsar en fondos publics la creacio d'un canal privat de televisio que "cobrixca el forat creat a raïl del tancament de RTVV", segons ha declarat el president de l'institucio i del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus. Les condicions son molt clares: 3'2 millons d'euros en IVA, 13 hores de programacio diaries, el 90% en valencià i control previ de la programacio. Contracte d'un any prorrogable a sis al que solament es podran presentar aquelles televisions que cobrixquen almenys un 95% del territori de la provincia de Valencia.

En la practica, eixes condicions fan que solament es puga presentar o be una televisio estatal o les dos televisions autonomiques, donat que cap de les TDT locals tenen eixa cobertura. Com que no pareix massa rendable per a una tele estatal optar a ganar 3'2 millons per a emetre en tot el territori estatal en valencià, solament queden dos. Les dos llicencies autonomiques foren concedides pel Govern de Camps -el 30 de giner de 2006- a Popular del Mediterráneo S.A. i Las Provincias Televisión S.A.. La primera d'elles ya està emetent programacio local, mentrimentres que la segona acaba de ser llogada per cinc anys a la companyia Beovisión, del grup Mecomlys, en data 31 d'octubre, puix el canvi s'havia d'autorisar administrativament. Lo curios es que Rus sera vist en tota la comunitat autonoma de Valencia, a pesar del seu ambit competencial provincial, donat que les diputacions d'Alacant i Castello no estaran en el proyecte.

Al marge de qui es faça en l'oferta de la Diputacio, les declaracions realisades pel president de la Diputacio en l'ultima semana deixen lloc a poques dubtes: "anem a llançar-la un any i quan passen eleccions, si realment hi ha una atra televisio valenciana autonomica, se liquida i en pau".

Les reaccions van des de l'aclamacio dels alcaldes del PP per la "valentia" de Rus, al rebuig de l'oposicio o l'amenaça de querelles.

Rus seguix el model utilisat pel govern de Castella Lleo, a on dos televisions regionals privades, de diferents empresaris, es juntaren per a crear un sol conglomerat audiovisual que en 2013 rebe de la Junta regional 18 millons d'euros en subvencions publiques i des de 2009, 92'5 millons.

La polemica sorgix pel moment. Quan es complix un any de l'anunci del tancament de Canal 9, naix una tele privada en fondos publics a cinc mesos de les eleccions autonomiques i municipals.

El conflicte està servit des de molts fronts, el politic es obvi, pero tambe el judicial i el mediatic. Judicialment s'està investigant a les dos llicencies autonomiques per no haver pagat el cost de transmissio de la senyal, que s'ha canalisat a través del sistema de repetidors de Canal 9 en acorts fora del preu de mercat.

I ademes el restant de televisions, en este cas TDT locals, estan en una situacio d'allegalitat a l'incomplir la Generalitat l'orde del TSJ de readjudicar les seues llicencies.

Les administracions valencianes, en lloc de fomentar un sector privat o public, estan optant per formules admissibles, pero en una clara pudor electoralista que generarà, com a minim, polemica en base a la tensio politica que es respira estos dies.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/11/14/54651885e2704e6e538b4575.html